image001.jpg

Jämställdhetskämpar från hela Europa möttes i Berlin

Många leenden utbyttes när medlemmar från Nätverket MenEngage Europa möttes i Berlin för en årlig medlemsträff för att stärka varandra i kampen för jämställdhet. Variationen är stor när det kommer till utmaningar, framgångar och metoder bland organisationerna och det finns mycket att lära av varandra. Detta är en av anledningarna till att det europeiska nätverket MenEngage Europa (MEE) existerar.

Både backlash och positiva framsteg

Jämställdhet och maskulinitet i Europa har utvecklats åt olika håll under de senaste åren. I vissa delar av Europa upplever jämställdhetsrörelser hård backlash och ökade hot, och i andra delar går utvecklingen sakta med säkert i en positiv riktning.

MenEngage Europa, MEE, är ett regionalt nätverk, kopplat till det globala MenEngage Alliance, och består av över 100 medlemmar i 33 olika europeiska länder. Nätverket kopplar samman röster, aktivister och experter från Finland i norr till Malta i söder, och från Irland i väst till Albanien i öst och ger dem samtidigt en kanal till den globala rörelsen för jämställdhet och våldsförebyggande.

Årligt medlemsmöte ger kraft

Ett av de viktigaste eventen som genomförts inom MenEngage Europa under 2022 är nätverkets medlemsmöte som ägde rum i början av november i Berlin. Ett stort antal medlemmar deltog i workshops, diskussioner och planering av hur nätverket ska utvecklas framöver.

Sekretariatet för MenEngage Europa är placerat på organisationen MÄN i Sverige och här arbetar tre personer.

Tre frågor till deltagaren Sofia Strive

Vi ställde tre frågor till Sofia Strive, som arbetar just på MenEngage-sekretariatet i Stockholm.

  1. Vad var roligast med att träffa alla i nätverket i Berlin?

    – De idéer, förslag och vänskapsband som skapades i Berlin, just genom att vi kunde ses fysiskt, tror jag kommer att kunna leva vidare länge. Att se och känna hur denna grupp välkomnar varandras skillnader och omfamnar varandras perspektiv värmer verkligen och skapar en otrolig känsla av samhörighet och solidaritet. 

  2. Vad är det som gör att du fortsätter kämpa för jämställdhet när världen ser ut som den gör?

    – Det finns en extrem styrka och påhittighet bland de organisationer och rörelser som arbetar för jämställdhet i olika delar av Europa. Det är inspirationen, solidariteten och utbytena med dessa eldsjälar och aktivister som skapar motivation och energi för mig att fortsätta arbeta, trots motgångar och backlash. 

  3. När blir nästa möte och hur gör man för att engagera sig i MenEngage?

    – MenEngage Europe har medlemsmöten vartannat år men kommer ha ett extrainsatt digitalt möte redan i februari 2023. Många andra aktiviteter, så som webinarium, träningar, påverksansarbete och kunskapsutbyten kommer att äga rum under 2023 och framåt. Är man intresserad av att veta mer om MenEngage Europes aktiviteter eller hur man kan bli medlem så är man välkommen att kontakta sekretariatet på: europe@menengage.org