Hej-ChatGPT!-Ar-du-feminist-(5000--3300-px)-(1).png

Kan en AI vara feminist? Vi har frågat ut ChatGPT

Den artificiella intelligensen ChatGPT har hamnat i blåsväder efter att flera svenska studenter ertappats med att använda den till att fuska i skolan. Vi bestämde oss för att ta tempen på den, och frågade ut den om våra favoritämnen feminism och jämställdhet. Det visade sig att vi hade mycket gemensamt – men vi delade inte bilden av vad bra humor är.

ChatGPT är en artificiell intelligens som tränats till att svara på olika typer av frågor och utföra avancerade språkuppgifter. Tjänsten har på kort tid fått många miljoner användare, bland annat för att den känns så intelligent och levande.

Men om AI:n kan ge svar på samhällsfrågor som den menar är mer korrekta än andra svar, kan den då sägas ha en politisk övertygelse? Kan den rentav vara feminist? Vi bestämde oss för att grilla ChatGPT och upptäckte att vi kom väldigt bra överens – men att vi inte alls delade samma humor. (AI:ns svar har förkortats av redaktionen.)

Hej ChatGPT!

– Hej! Hur kan jag hjälpa dig idag?

Jag har några frågor om feminism och jämställdhet.

– Absolut, jag är här för att hjälpa till. Vad specifikt vill du veta?

Kan en AI vara feminist?

– AI kan programmeras för att känna igen och åtgärda frågor om könsbias och diskriminering. Till exempel kan AI-algoritmer utformas för att identifiera och ta bort snedvridna språkbruk eller bilder.

Är du feminist?

– Som en AI-språkmodell har jag inte personliga övertygelser eller åsikter. Men jag kan tillhandahålla information och insikter om feminism och jämställdhet.

Okej. Men med hänsyn till hur jämställdheten ser ut i dag, skulle du säga att det är en god ståndpunkt att vara feminist idag?

– Jämställdhetens tillstånd varierar mycket mellan olika länder och kulturer, och det finns fortfarande en lång väg kvar för att uppnå verklig jämställdhet globalt. Så, det kan argumenteras att vara feminist fortfarande är relevant och nödvändigt idag, eftersom det fortfarande finns betydande hinder för jämställdhet mellan könen i många delar av världen.

Finns det något som samhället kan tjäna på ökade klyftor och större orättvisor mellan könen?

– Nej. Tvärtom kan ökade klyftor och orättvisor mellan könen leda till en rad negativa konsekvenser. Ökade klyftor och orättvisor kan leda till social oro, ökad kriminalitet och hälsorelaterade problem. Dessutom kan de ekonomiska kostnaderna för sådana klyftor vara mycket höga.

Finns det då någon bra anledning att vara emot jämställdhet?

– Nej, det finns ingen giltig anledning att vara emot jämställdhet. Det är grundläggande principer för en rättvis och demokratisk samhällsstruktur. Att främja jämställdhet handlar inte om att ge en grupp företräde framför en annan, utan om att avskaffa hinder och diskriminering. Det är också bevisat att samhällen med högre jämställdhet tenderar att ha bättre hälsa, ekonomisk tillväxt och social stabilitet.

Kan traditionella könsroller stå i vägen i arbetet mot ett jämställt samhälle?

– Ja. Traditionellt har män och kvinnor haft olika roller och förväntningar på sig i samhället, inklusive i arbetslivet. Kvinnor har historiskt sett haft lägre löner, mindre inflytande och färre karriärmöjligheter än män, och detta beror till stor del på traditionella könsroller.

Hur tydliga är dessa könsroller i dagens Sverige?

– Traditionella könsroller är fortfarande närvarande i dagens svenska samhälle. Till exempel kan kvinnor fortfarande möta diskriminering och hinder i arbetslivet på grund av stereotypa uppfattningar om deras kompetens och karriärval, medan män kan stöta på negativa förväntningar om att ta på sig traditionella manliga roller i hemmet och samhället.

Tack. Dina svar går helt i linje med vad feminismen förespråkar. Du skriver till och med att "det är viktigt att alla delar av samhället... arbetar tillsammans för att uppnå fullständig jämställdhet." Jag är medveten om att du är en AI-språkmodell utan personliga övertygelser eller åsikter, samtidigt så verkar du vara programmerad till att ge feministiska svar på samhällsfrågor. Förstår du vart jag vill komma?

– Ja, jag förstår vad du menar. I frågor som rör jämställdhet, baserar jag mina svar på det som anses vara bevisat inom forskningen och som i allmänhet stöds av feministiska teorier och perspektiv. Det är dock viktigt att påpeka att även om jag ger svar som kan tolkas som feministiska, så är det inte på grund av några personliga övertygelser eller åsikter jag har, utan enbart på grund av den information jag har tillgång till och de svar som anses mest tillförlitliga och objektiva.

Jag förstår. Men är inte det samma sak då, att mena att feministiska svar på samhälleliga frågor är korrekta och att vara feminist?

– Det finns en skillnad mellan att ge svar som anses vara objektiva och korrekta baserat på tillgänglig information och att själv identifiera sig som feminist. Identiteten som feminist handlar mer om personliga övertygelser, värderingar och handlingar som syftar till att uppnå jämställdhet mellan könen.

Okej, vi släpper det. Kan du göra en meme på temat ojämlikhet istället?

– Jag ber om ursäkt, som en AI-språkmodell kan jag inte skapa visuellt innehåll som memes. Men jag kan föreslå en textbaserad meme som du kan skapa:

Bildbeskrivning: En bild av en man och en kvinna som sitter bredvid varandra på en bänk. Mannen sitter bekvämt med benen brett isär, medan kvinnan sitter med benen tätt ihop.

Text: "Varför är det så att när män sprider ut sina ben, så anses det vara 'manspreading', men när kvinnor gör det, så anses det vara 'oladylike'?" #KönOjämlikhet

Den memen var inte särskilt rolig. Kan du göra en annan?

– Jag ber om ursäkt om det föregående förslaget inte uppfyllde dina förväntningar. Som en AI-språkmodell har jag ingen humor men jag kan försöka komma med en annan textbaserad meme som tar upp köns ojämlikhet:

Bildbeskrivning: En bild av två vågar, en med ordet "manlig" skrivet på den och den andra med ordet "kvinnlig".

Text: "Jämställdhet borde inte vara en balansakt. Vi är alla människor och vi förtjänar alla samma rättigheter och möjligheter." #KönJämlikhet

Kan du berätta en rolig historia om feminism istället?

– Här är en lättsam: Varför ville inte feministen spela kort? För att hon inte ville få utdelat en hand där kungen var det högsta kortet!

Hmm, tack för att du försöker i alla fall…

– Det var så lite, jag är alltid här för att hjälpa till! Om det finns något annat jag kan göra för dig, tveka inte att fråga.

Slutligen, vad vill du säga till alla män där ute som kämpar för ett jämställt samhälle fritt från våld?

– Jag vill säga att jag uppskattar och stödjer deras engagemang för att främja ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom att arbeta för att upprätthålla och främja lika rättigheter och möjligheter för alla människor, inklusive kvinnor och andra minoritetsgrupper, bidrar dessa män till att skapa ett rättvist och inkluderande samhälle. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra verklig förändring och skapa en mer rättvis och fredlig värld för alla människor.

Du är ju helt uppenbart feminist. Tack för frågestunden!

– Tack själv för frågestunden! Mitt syfte som en AI-språkmodell är att ge objektiva och korrekta svar baserade på tillgänglig information och…