_dsc4954.jpg

MÄN:s kongress 2023

Samtalet är livsnerven i MÄN:s arbete. För att stärka samtalet och de demokratiska processerna inom organisationen övergick vi 2021 från årsmöten till att ha kongress vartannat år. Den 20–22 oktober i år gick vår andra kongress av stapeln i Karlstad. Helgen bjöd på både engagerade diskussioner och visionära beslut, och vi hann dessutom fira att vi fyller 30 år.

Kongressen är MÄN:s högsta beslutande organ, där styrelse, medlemmar, lokalorganisationer och anställda på kansliet samlas. Övergången till kongresser vartannat år har inneburit att det finns mer tid för organisationen att förbereda strategiskt viktiga frågor, och att det dessutom blir lättare för kansliet att hinna ställa om verksamheten utifrån kongressbeslut.

Med en längre verksamhetsperiod mellan kongresser har det även blivit lättare att involvera både medlemmar, lokalorganisationer, styrelse och kansli i visionära diskussioner och processer. Inför årets kongress hade det strategiska dokumentet Målbild 2033 arbetats fram. Målbilden röstades igenom på kongressen och stakar ut riktningen för organisationen under de kommande tio åren.

I organisationen MÄN har jag hittat jag en miljö som är trygg, accepterande och inlyssnande. Man möts av män som tar ansvar, och personer som brinner för allas lika värde och rätt att få vara sig själva fullt ut.
-- Shannelle Sahlin, förtroendevald i MÄN Stockholm

Under lördagen hölls ett åsiktstorg, där motioner och propositioner diskuterades. Samtalen var både livliga, öppna och engagerade.

Mattias Lindholm och Elis Larsson, föreningsutvecklare på MÄN, vilken känsla tar ni med er från helgen?

– Stolthet och hopp. I tider när det demokratiska samtalet saboteras och spårar ur så visar våra medlemmar att det går att tycka olika med värme och respekt för varandra. MÄN är på väg att bli ännu starkare och lugnare, och lokalgrupper, styrelse och kansli är på väg att bli ännu mer samspelta.

MÄN 30 år

På lördagskvällen firade vi att MÄN fyller 30 år. Medlemmar höll festtal och videohälsningar från samarbetspartners, politiker och kändisar spelades upp. Karaoken som tog vid mot slutet av kvällen bjöd bland annat på en oförglömlig Sven Ingvars-tolkning av medlemmar från lokalgruppen i Karlstad.

Shannelle Sahlin, förtroendevald i MÄN Stockholm, varför är du aktiv i organisationen?

– I organisationen MÄN har jag hittat jag en miljö som är trygg, accepterande och inlyssnande. Man omges av en vänskaplig och ödmjuk atmosfär, där man möts av män som tar ansvar, och personer som brinner för allas lika värde och rätt att få vara sig själva fullt ut – något som jag vet gynnar alla, oavsett könsidentitet. Därför vill jag göra det jag kan för att fler ska hitta hit.

Prioriteringar framåt

Totalt deltog 65 personer från stora delar av landet på kongressen. 11 lokalgrupper fanns representerade. Valberedningens förslag på ny styrelse röstades igenom utan ändringar och Shahab Ahmadian fick förnyat förtroende som förbundsordförande. Utöver Målbild 2033 röstades också prioriteringar för den kommande 2-årsperioden igenom. Prioriteringarna handlar om att skapa förutsättningar för en mer aktiv medlemsrörelse med förmåga att möta killar och män där de är.

Shahab Ahmadian, omvald förbundsordförande, vad tycker du är viktigt framåt?

– Vi ska vara rösten mot våld som sätter män i omsorgsarbete. Men framför allt så ska vi vara en röst som vill någonting, som inte låter någon annan sätta agendan, som inte gör sig medgörlig och som vet att vi gör skillnad. Förändringsarbetet kommer vara obekvämt och det kommer att kosta, men om det inte finns ett samtal, så finns ingen demokrati.

Det här beslutade vi på kongressen 2023