omkladningsrum-2.0.png

MÄN och Sverok lanserar Samspel Skola

Samspel skola är ett metodmaterial, som möjliggjorts med stöd från Allmänna arvsfonden, där spel används för att förebygga våld och kränkningar. Materialet riktar sig till årskurs 4–6 och lär elever att känna igen och ingripa mot våld på ett smart och säkert sätt.

– Inget barn ska utsättas eller utsätta andra för våld och kränkningar. Med Samspel Skola vill vi tillsammans med barnen skapa trygga miljöer, där omsorg om varandra blir normen. Centralt är också att erbjuda dem verktyg för att på ett säkert kunna ingripa när en våldsam situation uppstår, säger Adam Wassrin, metodutvecklare på organisationen MÄN.

Här spelar Alexander, 10 år, det digitala äventyrsspelet På gränsen, där deltagarna löser mysterier, samtidigt som de lär sig mer om vad samtycke kan innebära.

– Man behöver fråga om samtycke, och man kan alltid dra tillbaka ett samtycke, konstaterar Alexander när han spelat klart.

Med spel som verktyg

I Samspel Skola får eleverna testa på olika former av spel, till exempel kortspel, rollspel och digitala spel kring teman så som våld, samtycke, skadliga killnormer, rasism och psykisk ohälsa. MÄN har sin bas i våldsförebyggande arbete och Sverok har sin expertis i spel och spelkultur. Att metodmaterialet blev ett flertal olika spel var naturligt.

– Valet att bygga Samspel Skola kring spel speglar spelens betydelse i barn och ungas liv idag. Spel är mer än nöje och tidsfördriv – det är en plattform för socialt umgänge och engagemang. Med våra spel som verktyg är det inte bara lätt att skapa förändring, det är roligt, säger Björn Adriansson, kommunikatör och producent på Sverok.

Genom Samspel Skola får eleverna lära sig vad det innebär att vara en aktiv åskådare och hur de kan ingripa mot våld i olika sammanhang, både online och offline. Metoden bygger på samma strategier som organisationen MÄN:s våldsförebyggande program MVP (Mentors in Violence Prevention) vilket idag används i ett 40-tal kommuner. Målet med MVP är att skapa en kultur där normen är att ingripa om man ser våld och kränkningar.

Metodmaterialet består av 10 lektionspass och är designat för att vara snabbt och enkelt att komma i gång med, där förberedelsetiden för ledaren är minimal. På samspel.info hittar du mer information samt hur du beställer Samspel Skola till din klass.

Samspel Fritid

Vi har även tagit fram Samspel Fritid – För barn i öppen verksamhet i åldrarna 10–15 år. Samspel Fritid är kostnadsfritt, frånsett vissa valbara externa spel som används i metoden. Läs mer på sverok.se/samspel.