980f3a74-ab75-4ddf-9637-1450a9b8801f.jpeg
MÄN:s och Sveroks gemensamma monter på Dreamhack var välbesökt. Sammanlagt har 2 300 samtal, främst med unga, ägt rum på spelfestivalen. Foto: MÄN

Hur upplever killar sitt och andras porrtittande?

Många killar och män tittar regelbundet på porr, som för många killar blir en slags första sexualundervisning. Vilken syn och förväntan på sex och samtycke skapar porren? Och hur kan vuxna tala med unga om vad de ser, på ett konstruktivt, nyfiket och reflekterande sätt? Det är viktiga frågor som ställts i MÄN:s treåriga projekt Killar om porr.

Killar om porr har haft som övergripande mål att ge barn och unga, med ett särskilt fokus på killar, möjlighet att reflektera över och tala om porr och samtycke på ett sätt som är öppet och tryggt. För att få till dessa samtal har vi inom projektet använt oss av vår egen stödchatt på Killar.se, utbildat andra vuxna som träffar barn och unga, men framför allt jobbat med uppsökande verksamhet där framför allt killar har pratat med andra killar. Projektet har möjliggjorts med finansiering från Arvsfonden.    

Jag vill inte tänka på kvinnor som sexobjekt och jag känner av att jag är på väg att börja göra det. :(
-- En stödsökande i chatten på Killar.se

Många upplever prestationsångest 

Känslan av att inte kunna sluta titta, tankar om innehållet, normer kring sexpraktik och med det prestationsångest. Att behöva förhålla sig till omgivningens, framför allt andra killars, förväntan på att man ska gilla att titta är också tydliga medskick från killarna. Läs hela analysen och projektets kunskapskartläggning här

Porren är i dag mer lättillgänglig än tidigare. Det många barn och unga kommer i kontakt med först är det som vi kallar för ”mainstreamporren”, det vill säga den porr som finns lättillgänglig gratis på nätet. Mainstreamporren visar sällan hur samtycke inhämtas i praktiken, och kan ofta innehålla inslag av fysiskt, verbalt och sexualiserat våld. Påverkar detta synen på sex hos unga mottagare och i så fall hur? Det har varit en av de centrala frågorna för projektet. 

En Sifo-undersökning gjord på uppdrag av MÄN som en del i projektet visade att fyra av tio killar och män i åldrarna 13–25 år vill titta mindre på porr och har en negativ inställning till den. Samtidigt som få killar uppger att de har en positiv inställning till porr så tror de allra flesta att andra killar har det. Endast 17 procent uppger själva att de är positivt inställda till porr, samtidigt som hela 69 procent tror att andra killar i den undersökta åldersgruppen är det. Under projektets sista år gjordes en omfattande analys av chattsamtal som vi haft med killar om porr, och samma mönster kan urskiljas där.     

Försöker aktivera mig med annat. Problemet är att jag använder min mobil till allt.
-- En stödsökande i chatten på Killar.se

För många ett unikt samtal

I början av 2022 rekryterade MÄN, tillsammans med spelförbundet Sverok, ambassadörer i åldrarna 17–24 år som utbildades för att få killar att, med spelkultur som utgångspunkt, att reflektera kring normer, makt, våld, sexism och porr, samt inkluderande bemötande och att ingripa mot olika typer av våld och kränkningar.   

– Ambassadörerna berättar att för många av killarna har det här varit första gången de varit i ett sammanhang där de fått reflektera kring normer, makt, våld, sexism, och porr på ett öppet och tryggt sätt och att det har känts befriande och stärkande. Det känns fint att Killar om porr har lyckats skapa rum som många killar känner ett behov av, men som de sällan eller aldrig fått tillgång till, säger Karin Caspani, projektledare på MÄN.  

Besökte spelfestivalen Dreamhack 

Ambassadörerna har sedan haft workshops tillsammans med killar i Sverok-anslutna spelföreningar runtom i landet, på två omgångar av Dreamhack (världens största festival för nätverksdatorspel), Närcon (festival för cosplay och annan så kallad nördkultur), Almedalsveckan, projektets slutkonferens och i Killar.se:s podcast. Dessutom har Killar.se, MÄN:s stödplattform för killar och unga män, använts för att få kontakt med målgruppen.  

– På Dreamhack har vi tillsammans med vår samarbetspartner Sverok och våra ambassadörer haft samtal med 2300, framför allt unga, i vår monter. Vår mest använda aktivitet har varit ett samtalshjul som man snurrar på och får en fråga eller ett ämne som man sedan pratar om med oss och sina vänner. Det har resulterat i oerhört fina samtal med grabbar om till exempel varför de tycker om varandra, hur de tycker att man är en bra kompis, vad som är viktigt i en relation, om samtycke eller strategier för att motverka och undvika våld online, säger Andreas Carlin, metodutvecklare på MÄN.  

Utbildning för att ta samtalet

Förutom samtalen med unga har en viktig beståndsdel för Killar om porr-projektet varit att utbilda och kunskapshöja vuxna som är viktiga för målgruppen, som vårdnadshavare och yrkespersoner i deras närhet. För professionella som träffar barn och unga i sin yrkesvardag finns en heldagsutbildning och tillhörande handbok, och för föräldrar och andra viktiga vuxna finns det ett gratis samtalsmaterial som du kan hitta här