tonade-bilder-for-webben--widescreen-pappor.se-material-2.jpg

MÄN i Armenien för möte med internationella samarbetspartners

Fem MÄN-anställda är nyss hemkomna från Armeniens huvudstad Yerevan, för ett regionalt möte inom ramen för det femåriga programmet REDEFINE – Gender transformative work with men in Eastern Europe and South Caucasus. Syftet är att initiera och stärka initiativ för att engagera pojkar och män i frågor om maskulinitetsnormer, jämställdhet och våldsprevention i en region där få driver dessa frågor.

Programmet finansieras av Sveriges biståndsmyndighet Sida och görs i samarbete med fem civilsamhällesorganisationer: Sapari (Georgien), Casa Marioarei (Moldavien), Women’s Rights Agenda Belarus, samt Armenian Progressive Youth och Sexual Assault Crisis Centre (Armenien).

Under tre fullspäckade dagar i Yerevan delade alla organisationer i partnergruppen med sig av sina erfarenheter, metoder och planer. Under 2023 har de bland mycket annat organiserat fokusgrupper med både män och kvinnor för att få en djupare förståelse av vilka frågor och attityder kring kill- och mansnormer som är särskilt relevanta att arbeta med i de olika länderna.  

– I juni kommer hela partnergruppen till Stockholm, och vi ser fram emot att de kommande åren få berätta mer om, och ordna träffar med, våra fantastiska REDEFINE-partners för MÄN:s medlemmar, säger Maria Ristinmaa, projektledare på MÄN.  

Workshop med armeniska aktivister

Utbildarna Emilia Eriksson och Marco Vega från MÄN höll i pass om att arbeta med unga killars psykosociala hälsa utifrån våra erfarenheter med stödplattformen Killar.se och om att uppmuntra män till att utmana stereotypa normer och arbeta aktivt för en jämställd värld fri från våld.   

Vi hade även workshops med armeniska feministiska aktivister. Sona Baldrian, som varit samordnare för FemStory: Feminist oral story archive, höll ett pass om den pågående backlashen mot kvinnors och hbtqi+-personers rättigheter i Armenien och globalt. Lara Aharonian, grundare av Women’s Resource Centre i Yerevan, ledde gruppen genom ett pass om hur vi som arbetar med feministisk samhällsförändring kan hålla långsiktigt när vi möts av olika typer av hat och hot.  

Studiebesök hos MÄN:s armeniska partners

Som en del av mötet besökte vi våra armeniska partnerorganisationers lokaler och fick höra mer ingående om deras historia och verksamhet: Sexual Assault Crisis Center (SACC) är en feministisk organisation som arbetar med att förebygga och bekämpa sexualiserat våld och sexism. Det är den enda organisationen i Armenien som är specialiserad på detta område. Den driver bland annat en stödlinje för personer utsatta för sexualiserat våld, ger våldsutsatta juridiskt och psykosocialt stöd samt driver på rättsväsendet för att sätta brottsoffren i centrum och motverka straffrihet. 2023 påbörjades ett arbete för att förändra maskulinitetsnormer och för att utveckla en stödplattform online för män som mår psykiskt dåligt. 

Armenian Progressive Youth (APY) arbetar med att främja ungas deltagande inom civila samhället och politiken. Organisationen samlar och engagerar unga kring en rad olika rättighetsfrågor, inklusive hbtqi+-personers rättigheter. Den arbetar med folkbildning, digitala kampanjer och har under 2023 tagit fram videomaterial för att utmana allmänhetens förutfattade meningar om män och jämställdhet. Organisationen har också utvecklat en utbildning i jämställdhet och våldsprevention för unga män.