Genom projektet mannen myten vill vi i samtal med unga män utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer.

trailer

Mannen Myten Podcast

Våren 2018 publicerades nio avsnitt av MANNEN MYTEN Podcast med målet att utforska hur manligheten förhåller sig till andra maktordningar. Programledare för podden är Shahab Ahmadian och Svante Tidholm, producent Åsa Secher för SoundTelling.

Avsnitten fungerar utmärkt som underlag för diskussioner. Till varje avsnitt finns förslag på diskussionsfrågor för er som vill lyssna och diskutera de ämnen som lyfts. Alla avsnitten finns i denna playlist, eller separat nedan.

1. Mannen som offer
Idag uppfattar många män sig som missförstådda, i den samhällsdebatt där det talas om mäns våld kan de inte riktigt placera sig själva och känner att den bilden är missvisande. Att bilden av mannen i en förtryckarposition inte stämmer överens med hur vi ser på oss själva. Varför känner många män så, har de inte rätt till sina känslor? Det är det vi vill undersöka i detta program. Ska den kränkte mannen avfärdas eller kan vi hitta en förklaringsmodell där han kan ha rätt och fel på samma gång?

Gäster i detta program är två professorer, mansforskaren Lucas gottzén och Irene Molina som är hjälper oss att förstå intersektionalitet. Tillsammans försöker vi förstå mäns känsla av offerskap, när är den befogad och hur förhåller sig den verkligheten mot hur samhället ser ut?

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Har jag känt mig manskränkt någon gång?
 • Befinner män sig i ett offerskap?
 • Hur ser du på dig och dina roller i olika sammanhang (maktordningar)?

2. Kulturmannen
Kraven på män är att vi först och främst ska vara tuffa! Hålla ihop och inte visa svaghet. Men det finns ett stort och viktigt kryphål. I musik, teater, film och poesi får män vara känslosamma. Här finns utrymme för personliga historier, lycka och sorg. Därför är kultur, musik, humor och alla andra konstnärliga uttryck superviktiga för att bryta och bredda manlighetens känsloramar.
Men samtidigt är många män i kulturvärlden också outtröttliga narcissister, bekräftelsepundare utan like, och många män i kulturvärlden är lika jobbiga som män i andra sammanhang. Hur rör sig män i det här landskapet, vad gör dom av sina positioner? Hur hänger det ihop med andra roller man har som man?

Gäst i detta program är poeten, brandmannen och kanske kulturmannen Daniel Boyaciouglu.

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Vad var du, sport eller kultur-personen?
 • Vad såg du under din uppväxt av de här uppdelningarna?
 • Vilken kultur har inspirerat dig att att ifrågasätta normer om manlighet?

3. Pappamannen
Att vara pappa kan vara svårt, vi kan ligga på en skala från donerad sperma till father of the year, men dom flesta av oss vill nog helst känna att man duger på en mellanmjölksnivå. Vi har sällan några manliga förebilder som visar vägen och ofta har män själva erfarenheter från att ha vuxit upp med en frånvarande far. Det är lite upp till oss själva på vilken nivå vi vill lägga oss, kraven är inte så höga. Ta ut lite föräldraledighet och världar hurrar eller så strunta i det och alla bara rycker på axlarna. Men om man nu har bestämt sig för att försöka satsa på att vara en bra förälder vart vänder man sig då, vart kan man söka praktisk och emotionellt stöd?

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Vad tänkte du när du hörde programmet?
 • Vad har du själv för erfarenheter av att vara eller att ha en pappa?
 • Vad är den aktiva vägen framåt för att män ska vilja spendera mer tid med sina barn?

4. Mannen utanför storstaden
Män finns nästan överallt. Men hur vi ser ut, rör oss, beter oss, skiljer sig beroende på var vi är. I media syns mest en sorts manlighet; den vita, urbana, ofta medelklassiga. I den mån män utanför storstäderna skildras är det ganska ofta som karikatyrer vi skrattar åt. Hur påverkar det män på de platserna att de saknar förebilder och inte syns? Vilka är deras förebilder och målbilder? I småstäder och i glesbygd finns också andra sorters manliga utmaningar som till exempel större arbetslöshet, större socialt beroende och på vissa sätt mindre handlingsutrymme. Vad betyder det här för männen?

Gäster i programmet är Po Tidholm, journalist och författare som skrivit två böcker om glesbygdsfrågan och gjort TV-serien “Resten av Sverige” samt Susanna Areschoug från Stockholms Universitet som doktorerar med en avhandling om identitets- och genusskapande bland ungdomar på svensk landsbygd.  Programledare för detta avsnitt är Svante Tidholm.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Vilken status har du i förhållande till urbanitet och glesbygd?
 • Har du alltid haft samma identitet i förhållande till urban norm?

5. Manlighet och vithetsnorm
Ibland krockar våra världsbilder och bildar en kluvenhet inom oss. Vad betyder det att rasifieras som man idag och hur förhåller det sig till patriarkala strukturer? Det är en svår balansgång att förstå när man själv sitter på en priviligerad maktposition och när man är en underdog. Ibland blir förhållandena mellan dessa maktordningar otydlig och då blir det svårt att navigera, men oroa er inte vi har med oss en kompass i studion: Barakat Ghebrehawariat hjälper oss att reda ut denna dubbelhet.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Är det relevant att även prata om vithetsnormer i sammanhang där vi arbetar med destruktiva maskulinitetsnormer?
 • Kan samtalet om destruktiva maskulinitetsnormer användas med t.ex. med rasistiska agendor mot andra grupper?

 

6. Manlighet och klass

Vad det innebär att vara man ser olika ut beroende på var du är. Det som är status i ett sammanhang kan vara högst opassande i ett annat. Klass är ett begrepp som används för att beskriva olika grupper i samhället utifrån vad de tjänar, vilken sorts arbete de har och vilka möjligheter till bestämmande som gäller för den gruppen. Så, hur ser manligheten olika ut beroende på om du är medelklass eller arbetarklass? Vad händer när man rör sig mellan olika världar? Vem har makten att definiera vilken manlighet som är “bra” och vilken som är “dålig” och vad får det för konsekvenser att en viss sorts manlighet i det allmänna samtalet premieras och en annan straffas?

Författaren och journalisten Duraid Al-Khamisi berättar i en intervju om sina erfarenheter av att ha rört sig mellan klasser. I studion tillsammans med programledaren Svante Tidholm finns forskaren Magnus Hörnqvist för att hjälpa oss reda ut hur manlighet och klass hänger samman.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Vilken klasstillhörighet har du själv haft i ditt liv?
 • Hur har det påverkat dig och vad skulle du vilja förändra?
 • Hur har du sett andra män förhålla sig till sin klasstillhörighet?

 

7. Manlighet, Sexualitet och kön
I det här programmet undersöker vi manlighetens grundpelare, könet och sexualiteten. Många av oss växer upp med en världsbild där män har en penis och vill ligga med kvinnor. Det är basen för all manlighet. Men inom manligheten sker också en sortering utifrån hur mycket man du är: status utdelas beroende på hur många kvinnor en man legat med och hur stor penis han har.

Vad missar vi med denna världsbild? Vem bestämmer vilka som får vara med och vilka som blir uteslutna ur gruppen män? Vart går gränserna? Är det mer okej om en cisman kastar ”tjejkast” medan homosexuella män eller transmän ständigt måste bevisa sin manlighet genom att vara bäst på manliga aktiviteter som t.ex. sport.

Programledare är Shahab Ahmadian och gäst i programmet är Lukas Romson, bland annat politiker, skribent och transaktivist.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Hur kan en bredare representation av hbtq personer i vårt kulturutbud (framförallt barnkultur) påverka vår samtid?
 • Hur tror du den manliga vågskålen fungerar, vilka får vara med och vilka blir uteslutna?

8. Manlighet och psykisk ohälsa

En av de viktigaste egenskaperna för den manliga myten är att en man ska klara sig själv – det vill säga utan andra. Det betyder att vi inte ska vara beroende av andra, inte be om hjälp, inte gnälla. Det här ställer till stora problem för män. Vi verkar ha lättare att bita ihop när något går dåligt än att erkänna för oss själva att vi misslyckats och hitta vägar framåt. Den mest extrema konsekvensen av det här är att män begår självmord i större grad än kvinnor. Eller att män visar upp sina “rop på hjälp” genom riskbeteenden som ofta drabbar andra.

Programledare är Svante Tidholm och gäst för att hjälpa oss förstå hur män mår är Jon Petter Stoor, psykolog och forskare på Umeå Universitet.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Hur har du handskats med egen och andra mäns psykiska ohälsa?
 • Vad kan vi göra för att göra det lättare för män att bryta känslomässig isolering?

9. Manlighet och biologi

När vi är ute på fältet och arbetar med jämställdhetsfrågor och manlighetsnormer så stöter vi ofta på argument som grundar sig i naturen. I andra sammanhang så vill vi frånkoppla människan från naturen, men när vi pratar om jämställdhet så får vi ofta höra motargument som handlar om hur lejonen på savannen gör.

Eftersom inte är biologer och arbetar med sociala frågor och normer (som faktiskt går att påverka) så är det svårt för oss att besvara dessa frågor. Vi hamnar i skottelden i kriget mellan biologin och feminismen, men nu ska vi gå till botten med det här, hur stor del av våra beteenden är kodat av naturen och hur stor del är socialt inlärda mönster och hur ser samspelet däremellan ut?

I detta program kommer programledare Shahab Ahmadian och hans kollega och gäst i programmet Nathan Hamelberg att träffa en som kan besvara dessa frågor, biologen och vetenskapsskribenten Henrik Brändén gästar i studion och svarar på frågor som vi har samlat på oss genom åren när vi arbetat med manlighetsnormer.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Har du några egna exempel på dilemman där biologin spökar?
 • Måste biologin och jämställdhetsfrågor stå i motsatta hörn, ser du några möjligheter och fördelar med att ha båda perspektiven på samma sida?
1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Frukostseminarie #Metoo – två år senare

Välkommen på frukostseminarium med MÄN. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så…

Läs vidare

Facebook event headers bokmässan

Träffa MÄN på Bokmässan

Årets tema för Bokmässan är jämställdhet! MÄN kommer till Bokmässan för första gången och deltar i flera samtal och seminarier med fokus på våldsförebyggande arbete och jämställt föräldraskap. Varmt välkommen på våra programpunkter och till Machofabrikens monter. PROGRAM: 26-29 SEPTEMBER:…

Läs vidare

Men, Masculinity and #MeToo, WEB, v4_Sida_07

Frukostsamtal: MÄN och klimatkrisen

Den 20 till 27 september mobiliserar klimatrörelsen till en strejk- och aktionsvecka över hela världen. De skolstrejkande ungdomarna uppmanar nu vuxenvärlden att göra gemensam sak globalt för att visa de politiska ledarna att vi tar klimatkrisen på allvar, och att…

Läs vidare

EKFFV nätverksträff beskuren

MÄN lanserar utbildning i arbetet för att förebygga våld

Vill du vara med och utveckla det våldsförebyggande arbetet i din kommun? Behöver du stöd för att komma igång eller komma vidare? Nu bjuder MÄN in till en ettårig processinriktad utbildning för att göra just detta. Under året kommer vi…

Läs vidare

1140x500_9f262ca0-be9a-11e9-b85d-a55de62f6907.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Stormöte på Bokmässan – Metoo andra vågen

Efter dokumentären om Josefin Nilsson under våren 2019 fick metoo-rörelsen ny fart inom kulturvärlden och fler män än tidigare engagerade sig och tog ställning mot mäns våld. Nu bjuder Bokmässan tillsammans med organisationen MÄN in alla män till ett stormöte…

Läs vidare

killfragor-liten

Killfrågor söker fler chatt-volontärer

Prata machokultur och självkänsla med unga killar Vi söker fler volontärer av alla kön från 20 år och uppåt, som vill chatta med killar två kvällar i månaden. Vi riktar oss särskilt till dig som har bearbetade erfarenheter av olika…

Läs vidare

minsk

Call for international project evaluator

MÄN is a Swedish civil society organization working towards gender equality and freedom from violence. MÄN seeks to contract an external evaluator for one of our international projects. Project name: Men in Belarus 2018-2021 Contract period: September 2019 – February…

Läs vidare

webb-lilla-rummet

Välkommen in i Lilla rummet

På MÄN tror vi på samtalsmetoden Lilla rummet. Men vad är det egentligen? Vad händer i Lilla rummet? Se vår nya film för att få veta mer! Läs mer och gå med i en Lilla rummet-samtalsgrupp här. Varmt välkommen att…

Läs vidare

En stol för RFSL

#EnstolförRFSL i Almedalen

Under flera år har nazistiska NMR tillåtits hota och trakassera människor under Almedalsveckan. Förra året misshandlades ett flertal personer, där ibland MÄNs egna ordförande, och många fler kände sig hotade och utsatta av nazisternas närvaro. NMR fick förra året tillstånd…

Läs vidare