Genom projektet mannen myten vill vi i samtal med unga män utmana och förändra destruktiva maskulinitetsnormer.

trailer

Mannen Myten Podcast

Våren 2018 publicerades nio avsnitt av MANNEN MYTEN Podcast med målet att utforska hur manligheten förhåller sig till andra maktordningar. Programledare för podden är Shahab Ahmadian och Svante Tidholm, producent Åsa Secher för SoundTelling.

Avsnitten fungerar utmärkt som underlag för diskussioner. Till varje avsnitt finns förslag på diskussionsfrågor för er som vill lyssna och diskutera de ämnen som lyfts. Alla avsnitten finns i denna playlist, eller separat nedan.

1. Mannen som offer
Idag uppfattar många män sig som missförstådda, i den samhällsdebatt där det talas om mäns våld kan de inte riktigt placera sig själva och känner att den bilden är missvisande. Att bilden av mannen i en förtryckarposition inte stämmer överens med hur vi ser på oss själva. Varför känner många män så, har de inte rätt till sina känslor? Det är det vi vill undersöka i detta program. Ska den kränkte mannen avfärdas eller kan vi hitta en förklaringsmodell där han kan ha rätt och fel på samma gång?

Gäster i detta program är två professorer, mansforskaren Lucas gottzén och Irene Molina som är hjälper oss att förstå intersektionalitet. Tillsammans försöker vi förstå mäns känsla av offerskap, när är den befogad och hur förhåller sig den verkligheten mot hur samhället ser ut?

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Har jag känt mig manskränkt någon gång?
 • Befinner män sig i ett offerskap?
 • Hur ser du på dig och dina roller i olika sammanhang (maktordningar)?

2. Kulturmannen
Kraven på män är att vi först och främst ska vara tuffa! Hålla ihop och inte visa svaghet. Men det finns ett stort och viktigt kryphål. I musik, teater, film och poesi får män vara känslosamma. Här finns utrymme för personliga historier, lycka och sorg. Därför är kultur, musik, humor och alla andra konstnärliga uttryck superviktiga för att bryta och bredda manlighetens känsloramar.
Men samtidigt är många män i kulturvärlden också outtröttliga narcissister, bekräftelsepundare utan like, och många män i kulturvärlden är lika jobbiga som män i andra sammanhang. Hur rör sig män i det här landskapet, vad gör dom av sina positioner? Hur hänger det ihop med andra roller man har som man?

Gäst i detta program är poeten, brandmannen och kanske kulturmannen Daniel Boyaciouglu.

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Vad var du, sport eller kultur-personen?
 • Vad såg du under din uppväxt av de här uppdelningarna?
 • Vilken kultur har inspirerat dig att att ifrågasätta normer om manlighet?

3. Pappamannen
Att vara pappa kan vara svårt, vi kan ligga på en skala från donerad sperma till father of the year, men dom flesta av oss vill nog helst känna att man duger på en mellanmjölksnivå. Vi har sällan några manliga förebilder som visar vägen och ofta har män själva erfarenheter från att ha vuxit upp med en frånvarande far. Det är lite upp till oss själva på vilken nivå vi vill lägga oss, kraven är inte så höga. Ta ut lite föräldraledighet och världar hurrar eller så strunta i det och alla bara rycker på axlarna. Men om man nu har bestämt sig för att försöka satsa på att vara en bra förälder vart vänder man sig då, vart kan man söka praktisk och emotionellt stöd?

Förslag på diskussionsfrågor:

 • Vad tänkte du när du hörde programmet?
 • Vad har du själv för erfarenheter av att vara eller att ha en pappa?
 • Vad är den aktiva vägen framåt för att män ska vilja spendera mer tid med sina barn?

4. Mannen utanför storstaden
Män finns nästan överallt. Men hur vi ser ut, rör oss, beter oss, skiljer sig beroende på var vi är. I media syns mest en sorts manlighet; den vita, urbana, ofta medelklassiga. I den mån män utanför storstäderna skildras är det ganska ofta som karikatyrer vi skrattar åt. Hur påverkar det män på de platserna att de saknar förebilder och inte syns? Vilka är deras förebilder och målbilder? I småstäder och i glesbygd finns också andra sorters manliga utmaningar som till exempel större arbetslöshet, större socialt beroende och på vissa sätt mindre handlingsutrymme. Vad betyder det här för männen?

Gäster i programmet är Po Tidholm, journalist och författare som skrivit två böcker om glesbygdsfrågan och gjort TV-serien “Resten av Sverige” samt Susanna Areschoug från Stockholms Universitet som doktorerar med en avhandling om identitets- och genusskapande bland ungdomar på svensk landsbygd.  Programledare för detta avsnitt är Svante Tidholm.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Vilken status har du i förhållande till urbanitet och glesbygd?
 • Har du alltid haft samma identitet i förhållande till urban norm?

5. Manlighet och vithetsnorm
Ibland krockar våra världsbilder och bildar en kluvenhet inom oss. Vad betyder det att rasifieras som man idag och hur förhåller det sig till patriarkala strukturer? Det är en svår balansgång att förstå när man själv sitter på en priviligerad maktposition och när man är en underdog. Ibland blir förhållandena mellan dessa maktordningar otydlig och då blir det svårt att navigera, men oroa er inte vi har med oss en kompass i studion: Barakat Ghebrehawariat hjälper oss att reda ut denna dubbelhet.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Är det relevant att även prata om vithetsnormer i sammanhang där vi arbetar med destruktiva maskulinitetsnormer?
 • Kan samtalet om destruktiva maskulinitetsnormer användas med t.ex. med rasistiska agendor mot andra grupper?

 

6. Manlighet och klass

Vad det innebär att vara man ser olika ut beroende på var du är. Det som är status i ett sammanhang kan vara högst opassande i ett annat. Klass är ett begrepp som används för att beskriva olika grupper i samhället utifrån vad de tjänar, vilken sorts arbete de har och vilka möjligheter till bestämmande som gäller för den gruppen. Så, hur ser manligheten olika ut beroende på om du är medelklass eller arbetarklass? Vad händer när man rör sig mellan olika världar? Vem har makten att definiera vilken manlighet som är “bra” och vilken som är “dålig” och vad får det för konsekvenser att en viss sorts manlighet i det allmänna samtalet premieras och en annan straffas?

Författaren och journalisten Duraid Al-Khamisi berättar i en intervju om sina erfarenheter av att ha rört sig mellan klasser. I studion tillsammans med programledaren Svante Tidholm finns forskaren Magnus Hörnqvist för att hjälpa oss reda ut hur manlighet och klass hänger samman.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Vilken klasstillhörighet har du själv haft i ditt liv?
 • Hur har det påverkat dig och vad skulle du vilja förändra?
 • Hur har du sett andra män förhålla sig till sin klasstillhörighet?

 

7. Manlighet, Sexualitet och kön
I det här programmet undersöker vi manlighetens grundpelare, könet och sexualiteten. Många av oss växer upp med en världsbild där män har en penis och vill ligga med kvinnor. Det är basen för all manlighet. Men inom manligheten sker också en sortering utifrån hur mycket man du är: status utdelas beroende på hur många kvinnor en man legat med och hur stor penis han har.

Vad missar vi med denna världsbild? Vem bestämmer vilka som får vara med och vilka som blir uteslutna ur gruppen män? Vart går gränserna? Är det mer okej om en cisman kastar ”tjejkast” medan homosexuella män eller transmän ständigt måste bevisa sin manlighet genom att vara bäst på manliga aktiviteter som t.ex. sport.

Programledare är Shahab Ahmadian och gäst i programmet är Lukas Romson, bland annat politiker, skribent och transaktivist.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Hur kan en bredare representation av hbtq personer i vårt kulturutbud (framförallt barnkultur) påverka vår samtid?
 • Hur tror du den manliga vågskålen fungerar, vilka får vara med och vilka blir uteslutna?

8. Manlighet och psykisk ohälsa

En av de viktigaste egenskaperna för den manliga myten är att en man ska klara sig själv – det vill säga utan andra. Det betyder att vi inte ska vara beroende av andra, inte be om hjälp, inte gnälla. Det här ställer till stora problem för män. Vi verkar ha lättare att bita ihop när något går dåligt än att erkänna för oss själva att vi misslyckats och hitta vägar framåt. Den mest extrema konsekvensen av det här är att män begår självmord i större grad än kvinnor. Eller att män visar upp sina “rop på hjälp” genom riskbeteenden som ofta drabbar andra.

Programledare är Svante Tidholm och gäst för att hjälpa oss förstå hur män mår är Jon Petter Stoor, psykolog och forskare på Umeå Universitet.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Hur har du handskats med egen och andra mäns psykiska ohälsa?
 • Vad kan vi göra för att göra det lättare för män att bryta känslomässig isolering?

9. Manlighet och biologi

När vi är ute på fältet och arbetar med jämställdhetsfrågor och manlighetsnormer så stöter vi ofta på argument som grundar sig i naturen. I andra sammanhang så vill vi frånkoppla människan från naturen, men när vi pratar om jämställdhet så får vi ofta höra motargument som handlar om hur lejonen på savannen gör.

Eftersom inte är biologer och arbetar med sociala frågor och normer (som faktiskt går att påverka) så är det svårt för oss att besvara dessa frågor. Vi hamnar i skottelden i kriget mellan biologin och feminismen, men nu ska vi gå till botten med det här, hur stor del av våra beteenden är kodat av naturen och hur stor del är socialt inlärda mönster och hur ser samspelet däremellan ut?

I detta program kommer programledare Shahab Ahmadian och hans kollega och gäst i programmet Nathan Hamelberg att träffa en som kan besvara dessa frågor, biologen och vetenskapsskribenten Henrik Brändén gästar i studion och svarar på frågor som vi har samlat på oss genom åren när vi arbetat med manlighetsnormer.

 • Vad tar jag med mig från programmet?
 • Vad kändes utmanande?
 • Har du några egna exempel på dilemman där biologin spökar?
 • Måste biologin och jämställdhetsfrågor stå i motsatta hörn, ser du några möjligheter och fördelar med att ha båda perspektiven på samma sida?
_DSC9303

Har du fått medel för att jobba med att förebygga våld?

Vad kul att ni vill vara med i arbetet mot ett samhälle fritt från våld med hjälp av Machofabriken, Mentors in Violence Prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT)! Vi välkomnar regeringens och SKL:s satsning på det våldspreventiva arbetet i skolan…

Läs vidare

_DSC0168-2

Vi bjuder in alla män till samtal

Om internationella kvinnodagen är en dag då kvinnor går ut och kräver sina rättigheter, hoppas vi på organisationen MÄN att internationella mansdagen kan vara en dag då män reflekterar över sina privilegier och sina egna beteenden och erfarenheter. Vår undersökning…

Läs vidare

_DSC6445

Evenemang under En vecka fri från våld

Under En vecka fri från våld (25 nov - 1 dec) kommer MÄN och flera lokalgrupper inom MÄN att ordna evenemang över hela landet. Missa inte chansen att vara med och delta i kampen för ett liv fritt från våld.…

Läs vidare

Header hemsidan #allamän överkryssat(1)

#Allamän kan engagera sig mot mäns våld

I november, inför internationella mansdagen, driver vi i organisationen MÄN kampanjen #allamän. Med #Allamän vill vi sätta fokus på mäns våld som ett av våra största samhällsproblem. Men vi vill också visa att vi tror att förändring är möjlig. Vi…

Läs vidare

caleb-jones-rpPvrOQmR2s-unsplash

Fars dag – då satsar vi på närvarande pappor

Idag är det Fars dag och många pappor firas med presenter, middagar och handskrivna grattiskort. Vi på MÄN önskar Sveriges pappor en ännu större gåva: förutsättningar för dem att ta lika stort ansvar för omsorgen av sina barn. Före förlossningen…

Läs vidare

_DSC1622

MÄN söker ekonomichef

MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi jobbar med män och pojkar för att förebygga våld och utmana stereotypa maskulinitetsnormer. På kansliet i Stockholm arbetar idag ett 30-tal personer, med olika nationella…

Läs vidare

Skärmavbild-2019-11-05-kl.-07.28.01

Titta på stormötet på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg bjöd vi in till ett stormöte om #metoo, med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Stormötet bestod av ett panelsamtal med inbjudna gäster samt en efterföljande workshop med självreflekterande samtal enligt MÄNs metod…

Läs vidare

_DSC0905

Vi kommer till er fackklubb och håller samtal för #allamän

Är du fackligt engagerad? Tycker du att ni borde adressera frågorna som #metoo-uppropen satte på agendan? Då har vi ett erbjudande för november månad! Tack vare stöd från Postkodstiftelsen kan vi erbjuda ett kostnadsfritt stormöte där vi kommer till er,…

Läs vidare

Photo by Picsea on Unsplash

Svenska föräldraförsäkringen sänke för jämställdheten

Oviljan att dela föräldraförsäkringen jämställt gör att Sverige halkar efter nordiska grannländer i jämställdhetsligan. Satsningar på betald föräldraledighet och barnomsorg har betytt mycket för kvinnors arbetskraftsdeltagande och bidragit till ökad tillväxt och välfärd. Men den svenska föräldrasäkringen har blivit daterad…

Läs vidare

1140x500_0c85d890-ea77-11e9-a611-791669f95679.jpg-imgpar-adaptive=1&up=1&p=1

Mindre än hälften av männen har rannsakat sitt eget beteende sedan #metoo

För andra året i rad publicerar MÄN en undersökning av mäns attityder till #metoo. Resultatet visar att fler män blivit mer engagerade i jämställdhetsfrågor, men inte ens hälften har rannsakat sitt eget beteende. Sedan hösten 2017, och starten på #metoo-rörelsen,…

Läs vidare