Bild---Pappagrupper-facebook.jpg

MÄN Jönköping

MÄN Jönköping är en ideell och partipolitiskt obunden förening inom organisationen MÄN.

MÄN Jönköping vill förankra den plattform och värdegrund vi har från MÄN på ett lokalare plan i Jönköping med omnejd. Vi vill arbeta med samtalsgrupper, pappagrupper, events och andra samarbeten med kommun, skolor och andra organisationer för att prata om, dela och sprida information om det viktiga arbete MÄN gör för jämställdhet och vilka våldsförebyggande insatser som finns från vår riksorganisation.

Vi tycker att arbetet med jämställdhet behöver förstärkas och att omställningen behöver gå snabbare och Jämställdheten och arbetet mot mindre våld ligger som grund i allt vi vill göra i Jönköping.

Om du är intresserad av att engagera dig för MÄN Jönköping så kontakta oss så berättar vi mer! Vi finns också på Facebook under MÄN Jönköping, följ oss gärna där.