Facebook-sida-header-lokalgrupper-egna-texter-Karlstad.jpg

MÄN Karlstad

Varför finns vi?

Om oss

Välkommen! Vi är en lokalförening i riksförbundet MÄN för ideellt engagerade i Karlstad och Värmlandsregionen. MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.
Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen.

Aktiviteter och grupper:

Vi har flera aktiviteter och evenemang runt om i Värmland. T ex. En Vecka Fri Från Våld, Pride, föreläsningar, konferenser, festivaler, utbildningar mm. Kolla in kalendern för olika projekt och aktiviteter. Vi har också regelbundna samtalsgrupper och kommande pappagrupper för uppmana och prata om jämställdhet, normer, våld, psykisk ohälsa och jämställd omsorg mm.

Vill du bli medlem och engagera dig eller ge stöd för vårat arbete och vision, bli medlem idag.

MÄN Karlstad organiserar olika evenemang och aktiviteter som t.ex. samtalsgrupper, medlemsmöten, pappagrupper, öppna engagemangsmöten, söndagsfika och medverkar i andra evenemang. Du hittar bäst om våra kommande evenemang på våra sociala medier.

Följs oss på:

Nyhetsbrev:

Vill du veta mer om vår verksamhet? 

Gilla oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn! Om du vill få oss i ditt flöde oftare, gå in och och tryck på följ samt gilla några av våra inlägg! Vill du komma i kontakt med oss? Mejla till karlstad@mfj.se

Är du redan medlem?

Gå med i vår Facebook-grupp MÄN Värmland för alla medlemmar i Värmland!
I gruppen kan du sen till exempel starta eller delta i diskussioner, ställa frågor till andra medlemmar och sätta ihop arbetsgrupper kring ett tema som intresserar dig. Eller varför inte hitta promenad- eller träningskompisar, starta en bokcirkel, en film- och diskussionsklubb, eller hitta deltagare till en samtalsgrupp? Läs mer här om hur våra samtalsgrupper går till.

Mer information om MÄN:

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

Sätter män i rörelse

MÄN är en rörelse som välkomnar medlemmar och aktivister av alla kön och genus. Vi är en unik plattform för mäns och killars engagemang i jämställdhetsfrågor. Vi sätter män i rörelse i Sverige och världen. MÄN erbjuder trygga rum för självreflektion och samtal, där du kan förändra och förändras tillsammans med andra.

Bli medlem i MÄN

Ditt stöd gör skillnad! Bli medlem i MÄN och ta ställning för en jämställd värld utan våld. Påverka organisationen och samhället. Nej, vi är inte en organisation med bara män, vi välkomnar alla, av alla genus att vara medlemmar och aktiva medlemmar. Alla kan söka till nästa styrelse eller kom på möten. Vi vill ha en aktiv medlemsrörelse. Va aktiv och kom på aktiviteter eller informera om oss, kontakta oss om du vill leda samtal eller en aktivitet. Kontakta oss om du är inte är medlem men vill veta mer om oss.

MÄN är ett kunskapscentrum för frågor kring maskuliniteter, våld och våldsförebyggande arbete. Vi utvecklar metoder för att förebygga våld bland barn och unga. Vi arbetar med jämställt föräldraskap och föräldrastöd för män. Vi arbetar också mot sexualiserat våld och för sexuellt samtycke.

Bryter normer

MÄN fokuserar på maskulinitetsnormer. Hur de är formade, hur de påverkar samhället, relationer och individer. Vi arbetar med metoder som utmanar och förändrar negativa manlighetsnormer, för att bidra till jämställdhet, frihet från våld och bättre hälsa.

Feministisk värdegrund

Vi ser att mäns våld både orsakar och orsakas av ett ojämställt samhälle där män har mer makt och privilegier. Vi bedriver därför allt vårt arbete utifrån ett feministiskt perspektiv och i nära samverkan med kvinnorörelsen. Vi vill inte lyfta frågan om pojkar och män på bekostnad av kvinnorörelsen, utan tvärtom för att stärka den.

Samverkan

För att uppnå en jämställd värld utan våld behöver vi jobba tillsammans. Vi jobbar därför ständigt med att bygga samarbeten. Genom engagerande möten, workshops och utbyten med experter och aktivister stärker vi varandras engagemang. Vi verkar på lokal nivå genom våra aktivister och lokalgrupper, nationellt genom vårt rikskansli och internationellt med partners över hela världen.

MenEngage

Vi är medlemmar i det internationella nätverk MenEngage, som engagerar män och killar för jämställdhet över hela världen.

Några sätt att engagera sig på:

Samtalsgrupp

Om du är intresserad av samtalsgrupper kolla in MÄNs samtalsmaterial som beskriver våran samtalsmetod. Vill du ha en egen träff om jämställdhet och intersektionalitet kan vi hjälpa dig med hur den ska gå till samt hitta deltagare. Hör av dig i så fall!

Pappagrupper

Läs mer här!

Jobbar du med unga?

Kolla in MÄNs metodmaterial MVPAgera Tillsammans eller Machofabriken

Bli volontär på killar.se

I uppdraget ingår att chatta med unga killar ungefär två timmar varannan vecka. Du chattar tillsammans med andra kunniga volontärer. Få mer information via info@killar.se

MÄN logo