landskrona-helsingborg.jpg

MÄN Landskrona/Helsingborg

MÄN Landskrona /Helsingborg är en ideell och partipolitiskt obunden lokalgrupp inom organisationen MÄN.

Vi verkar för jämställdhet och mot mäns våld. Det innebär bland annat att bli medveten hur strukturerna ser ut i samhället i relation till föregiven maktordning, synliggöra destruktiva mansnormer samt arbeta mot mäns våld, bland annat genom att uppmana män att ta avstånd från sexism och genom att aktivt arbeta med att omdefiniera vad manlighet är och kan vara.

MÄN Landskrona/Helsingborg har för avsikt att starta olika aktivistgrupper som en kan engagera sig i.

  • MÄN skolgruppen. För de som främst vill arbeta utåtriktad mot högstadiet, gymnasiet, och fritidsgårdar/mötesplatser

  • MÄN föräldragrupper. För de som vill arbeta med olika frågor som rör föräldraskap, såsom ett utåtriktat arbete mot förskola, BVC och MVC.

  • MÄN event. Denna grupp riktar sig till dem som vill vara med och arrangera olika evenemang, såsom info- och bokbord, festivaler och i andra sociala sammanhang.

Vi välkomnar alla oavsett hur du definierar dig!