Att driva ett våldsförebyggande förändringsarbete för hela livet

Publicerad 16 juli 2020

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

Typ: Rapporter

I denna tematiska rapport sammanfattar vi en del av det EU-finansierade projektet Livscykeln, vars fokus är att förebygga våld genom hela livet – det vi kallar ett livscykelperspektiv. Vi sammanfattar de lärdomar vi dragit av projektet, ger exempel på lyckade insatser och sammanfattar de kunskaper och metoder som projektet vilar på genom en rad tematiska rapporter. Tillsammans med eldsjälar över hela Sverige har vi stärkt det våldsförebyggande arbetet och kommit närmare vårt mål om en jämställd värld fri från våld.

*** This publication was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.