En kommun fri från våld

Publicerad 1 januari 2017

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

En inspirationsskrift producerad av MÄN på uppdrag av Västerås stad. Den här skriften handlar om det våldsförebyggande arbetet i fem kommuner. De deltar alla i En kommun fri från våld, ett treårigt Arvsfondsprojekt där kommunerna och organisationen MÄN tillsammans utvecklar en modell för ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med barn och unga i ett helt närsamhälle. Vår vision är att våldet minskar och att modellen på lång sikt bidrar till ett jämställt samhälle utan våld.

*** This publication was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.