Ett steg på vägen

Publicerad 6 november 2020

Författare: MÄN och Unizon

Typ: Rapporter

En undersökning av kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Våld är inte oundvikligt, det är förebyggbart. I rapporten Ett steg på vägen har vi undersökt kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld och pandemins påverkan på arbetet.

2014 gjorde Unizon en kartläggning över kommunernas våldspreventiva arbete. Sedan dess har det förebyggande arbetet utvecklats och Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har antagits av regeringen.

Hur har kommunernas våldsförebyggande arbete utvecklats sedan 2014? Hur har arbetet mot mäns våld påverkats av pandemin?

*** This publication was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.