Förstudie: Sexuella trakasserier i arbetslivet

Publicerad 30 september 2021

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

Typ: Rapporter

Organisationen MÄN har beviljats medel från Europeiska socialfonden för att göra en förstudie om sexuella trakasserier i arbetslivet. MÄN har genomfört förstudien i samarbete med analysföretaget Ramboll. Studien kartlägger fenomenets omfattning, konsekvenser och orsaker samt undersöker vilka metoder som fungerar i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier.