“Jag som är en kille får fan inte gråta och vara rädd”

Publicerad 14 juni 2018

Utgiven av MÄN

Typ: Rapporter

Rapporten baseras på en genomgång och analys av vår stödchatt Killfrågor.se:s chattar under 2016. Den visar att att stereotypa normer kring kön bidrar till killars och mäns psykiska ohälsa, samt att Killfrågor.se spelar en avgörande roll när det gäller att fånga upp de killar och unga män som aldrig annars skulle söka stöd.

Färre killar och unga män söker stöd och hjälp när de mår dåligt jämfört med tjejer, trots att det finns många verksamheter med riktad stödverksamhet till unga. Kunskapen och förståelsen av särskilt killars och unga mäns psykiska ohälsa har fortfarande stora brister. Med denna rapport vill MÄN bidra till att förbättra kunskapsläget på området och fördjupa förståelsen för den psykiska ohälsan hos killar och unga män.

Rapporten baseras på chattunderlag med över tvåtusen chattar från Killfrågor.se, varav cirka en tredjedel av chattarna berört psykisk ohälsa på olika sätt. De vanligaste temana i de chattar som handlar om psykisk ohälsa är våld, familj/familjekonflikter, kärlek, sexualitet, könsidentitet samt vänskap.