Killar om porr – hur barn och unga hanterar porr och samtycke i sin vardag och vuxnas ansvar att ta samtalen

Publicerad 28 september 2023

Typ: Rapporter

De killar som söker sig till vår anonyma stödchatt på Killar.se funderar över sin konsumtion av porr och sådant de sett i porren. De berättar också om hur deras porrkonsumtion leder till negativa konsekvenser, inte bara för dem själva utan även i sexuell samvaro med andra. I stödchatten blir det även tydligt att killarna saknar vuxna att prata med om porr, sex och samtycke.

I den här rapporten gör vi en analys av chattar där killar pratar om porr, sin egen porrkonsumtion, sin lust, sina sexuella förväntningar och sin syn på porrbranschen. Rapporten innehåller även flera andra delar: teoretiska utgångspunkter med forskning och en genomgång av ungas porrkonsumtion, tjej-, och ungdomsjourernas erfarenheter, hur killar kan stötta varandra och till sist en del om hur man kan prata om porr med barn och unga där får vi höra röster från vuxna som möter barn och unga i sin yrkesvardag, och hur de upplever att det funkar att ta samtal om porr och samtycke.

Rapporten är framtagen inom ramen för MÄN:s projekt "Killar om porr" som undersöker hur killar tänker kring och hanterar porr i sin vardag. Fokus ligger även på porrens inverkan på ungas syn på sex och samtycke, liksom de konsekvenser porren får i ungas vardag. Projektet är 3-årigt och finansieras av Allmänna arvsfonden.