Män i klimatkrisen

Publicerad 5 februari 2020

Utgiven av MÄN

Typ: Verktyg

Detta är en prototyp på en samtalsguide för träffar med grupper av män med fokus på hur manlighetsnormer påverkar jordens klimat och ekosystem. Materialet tar upp hur mäns våld mot kvinnor och naturen hänger ihop, som i sin tur hänger ihop med normer, makt och privilegier. Materialet uppmuntrar dessutom män att bidra till en förändring mot en hållbar värld.