MÄN:s processutbildningar inom våldsprevention

Publicerad 27 november 2020

Typ: Rapporter

I denna rapport presenterar vi MÄN:s nya processutbildningar. Målet med utbildningarna är att hjälpa kommuner och regioner att gå från projekt och punktinsatser till långsiktigt hållbara utvecklingsprocesser. I utbildningarna bygger vi vidare på vår långa erfarenhet av att stötta systematiskt, våldsförebyggande arbete i främst kommuner och implementering av våldspreventiva program. Genom åren har vi arbetat med ett antal kommuner och stadsdelar över hela landet, och har därför samlat på oss goda erfarenheter och exempel på hur arbetet kan läggas upp och utvecklas, och samlar nu all den kunskapen i processutbildningarna.

Utbildningarna hölls för första gången under 2020.

Arbetet med processutbildningarna är en del av projektet Livscykeln som finansieras av EU:s Rights, Equality and Citizenship Programme 2014–2020. I Livscykeln arbetar vi med långsiktigt våldsförebyggande arbete genom hela livet, bland annat i form av processutbildningar, våldsförebyggande insatser i grund- och gymnasieskolan och genom att engagera pappor för ett jämställt föräldraskap.