Mannen Myten – en fältstudie i manlighet

Publicerad 13 oktober 2020

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

Typ: Rapporter

I det treåriga Arvsfondsprojektet Mannen Myten har MÄN undersökt hur olika maktordningar kan samspela, hur män kan vara både förtryckta och förtryckare, och hur vi med hjälp av intersektionella perspektiv tillsammans kan förändra oss själva, varandra och världen till en bättre plats. I samband med projekts avslut i september 2020 släpps rapporten ”Mannen Myten – en fältstudie i manlighet”.

I rapporten presenteras projektets utgångspunkter, metoder och de viktigaste slutsatser som gjorts under projektets gång. Rapporten finns att ladda ner här i PDF-format, och kan också beställas i pappersform. Senare i höst lanseras även kortspelet ”I andra skor” som vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet, och vars syfte är att få deltagarna att utforska hur olika maktordningar påverkar deras möjligheter att agera.