Men, Masculinity and #MeToo

Publicerad 16 oktober 2018

Utgiven av MÄN

Typ: Rapporter

MÄN presenterar “Men, Masculinity and #MeToo”, en studie som utforskar hur #MeToo togs emot av de nordiska länderna med ett inriktat fokus på reaktioner från män.

Genom att titta på Danmark, Finland, Sverige, Norge och Island, ämnar rapporten att förklara några av de trender och utmaningar som identifierats av organisationer som arbetar med att stoppa mäns våld mot kvinnor, via olika former av arbete med män och maskulinitet.

I maj 2018 möttes 30 representanter från organisationer som arbetar för att utmana maskulinitetsnormer i de nordiska länderna för att bygga en grund för ömsesidigt lärande och samarbete. Innehållet i “Men, Masculinity and #MeToo” är en redogörelse för diskussionerna och erfarenheter från detta möte och delvis baserat på intervjuer med några av deltagarna.

Med tanke på jämställdhetsarbetets historia i Norden: hur har #MeToo påverkat Danmark, Island, Finland, Sverige och Danmark? Hur reagerade män på kvinnors vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp? Vilka lärdomar kan vi dra gemensamt i Norden för det fortsatta arbetet mot mäns våld?