Pappagrupper för jämställt föräldraskap

Publicerad 23 november 2020

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

Typ: Rapporter

Rapporten Pappagrupper för jämställt föräldraskap innehåller resultat och slutsatser från de senaste två årens pappagruppsarbete, som möjliggjorts inom ramen för Livscykelprojektet genom stöd från EU.

*** The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.