Pappor, pandemi och föräldraskap

Publicerad 14 december 2020

Vi på MÄN gjorde tidigare i höst en Sifo-undersökning där vi frågade pappor i hela Sverige om hur de upplever att pandemin påverkar deras föräldraskap. Kantar Sifo genomförde undersökningen under tidsperioden 28 oktober – 4 november 2020 och lät 1000 pappor med hemmavarande barn i åldrarna 0-18 år svara på frågor om vardagen under Covid 19.
Undersökningen visar att coronapandemin har haft både negativa och positiva effekter för de tillfrågade. Samtidigt som vissa pappor upplever att de mår psykiskt sämre nu, är det en annan grupp pappor som upplever flera fördelar, till exempel att de har mer tid med sina barn, delar mer med sin partner och känner sig som en bättre förälder.