Pappors erfarenheter från separation

Publicerad 12 november 2023

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

Typ: Rapporter

Som en del av projektet Pappor i separation gav MÄN i uppdrag till Ipsos att genomföra undersökning för att bättre förstå pappors erfarenhet av separation, vilka behov man ser innan/under/efter separationen och vilket stöd som efterfrågas.