Samtal med killar om porr och samtycke – Utbildning och handbok för professionella

Publicerad 14 februari 2023

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

Typ: Verktyg

Vi på MÄN möter killar som vill och har behov av att prata om porr. Killarna kommer bland annat in i den anonyma stödchatten på Killar.se med frågor och funderingar kring sin konsumtion och det de har sett i porren. De berättar också om hur deras porrkonsumtion inte bara får negativa konsekvenser för dem själva, utan även i sexuell samvaro med andra.

Killar saknar vuxna att prata om porr och samtycke med
Killar delar även sina tankar om porr med varandra i vårt forum "Kille till Kille", med oss på vår samtalsmottagning, via anonyma enkäter och i vår Sifo-undersökning om ungas porrkonsumtion. I våra kontakter med killar blir det tydligt att killarna saknar vuxna att prata med om porr och samtycke.

Här behöver vi vuxna kliva in och ta ansvar. Vi behöver fråga mer och lyssna nyfiket på barn och ungas tankar kring och deras erfarenheter av porr och samtycke.

Ny handbok med tillhörande utbildning
Därför har MÄN tagit fram en utbildning och en handbok om hur man kan samtala om porr och samtycke med barn och unga, framför allt killar. Syftet är att uppmuntra, inspirera och ge stöd till dig som möter unga, framför allt killar, i din yrkesvardag.

Genom utbildningen och handboken får du bland annat ta del av:

  • kunskap om vad unga själva säger om sin porrkonsumtion och sina upplevelser av vad de möter online
  • hur porrindustrin ser ut idag och kopplingar mellan porr och samtycke.
  • praktiska verktyg för att initiera och hålla samtal om porr och samtycke, genom två samtalsmaterial. Ett riktar sig till dig som håller individuella samtal med unga, och framför allt killar. Det andra är ett material för samtal med killar i grupp med färdiga pass och övningar.

Vår förhoppning är att utbildningen och handboken ska bidra till att fler barn och unga får möjlighet att samtala med vuxna om porr och samtycke. Du får handboken under den kostnadsfria utbildningen.

Utbildningen kan vi anpassa efter just din verksamhets behov. Och den kan hållas både på plats hos er och digitalt.

Intresserad? Hör av dig!
Om du och din verksamhet är intresserad av utbildningen och handboken kontakta Karin Caspani på karin.caspani@mfj.se eller info@killar.se.