Samtalsguide #eftermetoo

Publicerad 1 januari 2019

Utgiven av MÄN

Typ: Verktyg

Den här samtalsmanualen har tillkommit som ett svar på #metoo-kampanjen. Syftet
med den är att underlätta för män att ha samtalsgrupper kring frågor som rör maskulinitet. Vi har tagit fram material för fem träffar på olika teman.

MÄN har lång erfarenhet av att arbeta med att sätta män i rörelse genom samtal.
Materialet som du håller i din hand bygger på beprövade metoder som vi i olika former
har använt i över 20 år och många gånger har sett leda till positiva resultat. Samtidigt
är paketet i sin helhet något helt nytt. Vi har försökt samla MÄNs kunskap om hur vi
bygger trygga grupper och samtal från de pappagrupper, volontärutbildningar, samtalsgrupper för män och andra forum där många män vittnat om att grupperna förändrat
deras liv och förbättrat relationer och handlingar på olika sätt.