"En endaste vän hade räckt. Är det så mycket begärt?"

Publicerad 31 augusti 2022

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

Typ: Rapporter

Denna rapport om psykisk ohälsa, suicid och självskada hos stödsökande på Killar.se är skriven av Maria Breyer, verksamhetsutvecklare på MÄN, och Lena Berg, metodutvecklare i stödteamet på MÄN. Rapporten baseras på autentiskt material från chattkonversationer på Killar.se, men alla citat har ändrats för att inget ska kunna kännas igen av andra.