After work och föreläsning med Alán Ali!

14 juni 17:00 • B-Reel Films, Tjärhovsgatan 4

Vem är det som drabbas av våld och förtryck i hederns namn? Vilka är offren och vilka är förövarna? Hur kan vi jobba med frågan utan att skuldbelägga hela grupper i samhället? Kom på MÄN Stockholms after work och få kunskap och viktiga insikter i en angelägen fråga!

Anmäl dig

Hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids viktiga och svåra frågor. Alán Ali är expert på våld och förtryck i hederns namn och delar med sig av sina kunskaper och sitt perspektiv på våld, heder och manlighet. Det blir även AW så kom och häng med trevligt folk och ta med dina vänner!

Målet med föreläsningen är att ge bakgrund och nyanserade svar på viktiga frågor samt ge en överblick över de olika roller som kopplas till hedersnormer, och hur strukturerna som ligger bakom upprätthålls – med extra fokus på killar och mäns dubbla roller, samt HBTQI-personers extra utsatthet.

Arrangeras av MÄN Stockholm

14 juni
17:00 - 19:00
B-Reel Films, Tjärhovsgatan 4