Årsmöte 2022 för MÄN Stockholm

23 mars 18:00 • Hammarby allé 93

MÄN Stockholm kallar medlemmar, och alla som är intresserade av att bli medlemmar, till årsmöte. Det är viktigt att du är en registrerad medlem för att få rösta under årsmötet. Är du inte det än, eller inte hunnit förnya ditt medlemskap för 2022 så kan du göra det här på MÄNs hemsida.

Anmäl dig

På årsmötet går vi igenom föregående års verksamhet, samt verksamhetsplan för 2022 som sätter grunden för vad MÄN Stockholm ska göra under det kommande året. Mötet väljer också ny styrelse och andra förtroendeposter. Fullständiga handlingar till årsmötet finns att hämta här!

När: Onsdagen den 23 mars 2022, kl 18–21.
Var: MÄNs förbundskansli på Hammarby allé 93 i Hammarby sjöstad. 
(Närmaste hållplats med tvärbanan är Luma)

Innan själva årsmötet kommer vi att få lyssna på en föreläsning med Sandra Signarsdotter. Till vardags arbetar Sandra som präst och kaplan i Gustaf Vasa församling, men hon är också en ofta anlitad föreläsare och samtalsledare i sammanhang som på olika sätt berör feminism, normkritik, psykisk hälsa/ohälsa och existentiell hållbarhet.
Vi är stolta att få lyssna till Sandra och få veta mer om hennes engagemang!

 

Preliminär dagordning för MÄN Stockholms årsmöte 2022

1. Mötets öppnande och upprop
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, protokollförare, två justeringspersoner och rösträknare
3. Godkännande av dagordning för mötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelsen till årsmötet blivit i stadgeordning utlyst
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Föredragning av revisionens berättelse
9. Beslut om resultatdisposition
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner och förslag till MfJ Stockholm och MfJ Riks årsmöte:
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
13. Val:
  a. Val av ordförande
  b. Val av ledamöter
  c. Val av ersättare
  d. Val av en revisor och en revisorsersättare
  e. Val av valberedare samt en sammankallande
  f. Val av representanter till MfJ Riks kongress
  g. Val av två firmatecknare
14. Övriga frågor
15. Årsmötet avslutas

Arrangeras av MÄN Stockholm

23 mars
18:00 - 21:00
Hammarby allé 93