Årsmöte MÄN Uppsala

22 mars 18:00 • Uppsala

Varmt välkomna till lokalföreningen MÄN Uppsalas årsmöte! Nu är det dags att summera det andra verksamhetsåret för den ombildade och nystartade föreningen MÄN Uppsala. Årsmötet är ett gyllene tillfälle för dig som följer oss i våra kanaler att få bekanta dig närmare med vår förening och lära känna oss i styrelsen.

Anmäl dig

FÖRELÄSNING MED JOHANNA BELACHEW 
Vi är så glada att Johanna Belachew kommer och inleder årsmöteskvällen med en föreläsning för oss kl. 18:00!

Johanna är verksamhetschef för Kvinnofridsenheten inom Nationellt centrum för kvinnofrid. Detta centrum här vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK driver bland mycket annat Kvinnofridslinjen och under 2023 även stödlinjer för våldsutsatta män och transpersoner. Vi kommer att få höra om Johannas erfarenheter av detta viktiga arbete.

Årsmötet är öppet för alla, oavsett kön och om du är medlem eller ej. Vi ser dock gärna att du blir medlem på plats! Röstberättigade är betalande medlemmar. Handlingar kommer till alla medlemmar på mail två veckor innan årsmötet. Mer information om schema, anmälan och gäster kommer inom kort. Kallelse skickas ut 6 veckor innan mötesdatum till medlemmar.

Schema för kvällen:
 18:00-18:45 Föreläsning med Johanna
 19:00 - Årsmötet startar
 Senast 20:30 Årsmötet slut

Vi bjuder på kaffe och fika! 

Varmt välkomna!

Årsmötet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Arrangeras av MÄN Uppsala

22 mars
18:00 - 20:00
Uppsala