Bli pappagruppsledare

26 mars - 27 mars • Stockholm

Vill du leda pappagrupper? Under två dagar får du lära dig grunden i att leda samtal kring jämställt föräldraskap. Som pappagruppsledare för MÄN stödjer du pappor och blivande pappor i deras roll som förälder.

Anmäl dig

Du som går vår utbildning för pappagruppsledare får en möjlighet att lära dig mer om hur MÄN arbetar med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige. Med utbildningen följer en handledning samt grunderna i hur du lägger upp och leder en pappagrupp.

Resa och logi

För att alla ska ha möjlighet att närvara på utbildningen står MÄN för resa (normalt tåg 2:a klass) och logi för deltagare utanför Stockholm. Samtliga deltagare erbjuds lunch under dagen.

Tider

Lördag 26 mars mellan 09.30 och 16.30 (Kaffe från 09.00)

Söndag 27 mars mellan 09.00 och 15.30 (Kaffe från 08.30)

26 mars - 27 mars
Stockholm