Bli pappagruppsledare

3 september - 4 september • Stockholm

Vill du leda pappagrupper? Under två dagar får du lära dig grunden i att leda samtal kring jämställt föräldraskap. Som pappagruppsledare för MÄN stödjer du pappor och blivande pappor i deras roll som förälder.

Anmäl dig

Du som går vår utbildning för pappagruppsledare får en möjlighet att lära dig mer om hur MÄN arbetar med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige. Med utbildningen följer en handledning samt grunderna i hur du lägger upp och leder en pappagrupp.

Resa och logi

För att alla ska ha möjlighet att närvara på utbildningen står MÄN för resa (normalt tåg 2:a klass) och logi för deltagare utanför Stockholm. Samtliga deltagare erbjuds lunch under dagen.

Tider

Lördag 3 september mellan 09.30 och 16.30 (Kaffe från 09.00)

Söndag 4 september mellan 09.00 och 15.30 (Kaffe från 08.30)

3 september - 4 september
Stockholm