Body Rights 2030

21 februari 04:52

RFSU och MÄN Stockholm bjuder in MÄNs medlemmar till föreläsning och samtal om Body Rights!

Anmäl dig

Vill jag ha barn? Hur många, och när? Vad finns det för hjälp att få när jag är gravid, eller om jag vill avsluta en graviditet?

Barnafödande har alltid varit en viktig fråga, både för enskilda och samhällen i stort. Ansvaret har lagts på kvinnor och personer som kan bli gravida, trots att det ju även krävs en man för att nytt liv ska bli till. Därför är en av feminismens viktigaste frågor reproduktiv hälsa och rättigheter.

Traditionellt sett har män varit motståndare till kvinnors krav på rätt till abort, och i samhället ser vi hur kvinnors hälsa inte prioriteras. Reproduktiv hälsa har setts som en kvinnofråga. Så hur gör vi för att det ska bli en samhällsfråga, där män tar sin del av ansvaret?

Under en timme föreläser RFSU om hur det ser ut globalt och i Sverige, med fokus på hur vi kan förbättra villkoren. Sedan följer en halvtimmes samtal om hur vi i rörelsen MÄN kan vara en del i kampen för rätten att bestämma över sin egen kropp.

Med projektet Body Righs 2030 vill RFSU öka kunskapen om hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hänger ihop en med hållbar, global utveckling, och med FN:s mål i Agenda 2030.

Tid: 28/4 kl 19.30-21.00

Plats: Zoom

Anmälan: https://forms.gle/hTwjxGVeG1p118aL6

Arrangeras av MÄN Stockholm