Digitala pappagruppsluncher

30 januari - 19 juni • Zoom

Välkomna till MÄN:s digitala pappagruppsluncher – ett stöd för att klara vardagens utmaningar. Träffarna är öppna för alla pappor, oavsett åldern på ditt/dina barn. Du behöver inte ha några förkunskaper. Det är inget krav att delta på alla träffarna utan kom när det passar och när du kan. Vissa av träffarna kommer vara öppna för föräldrar oavsett kön.

Träffarna är ett tillfälle för dig som förälder att träffa andra och dela med dig av det just du kämpar med, lyssna på andras utmaningar och få inspiration hur du kan göra för att må bättre och fungera bättre som förälder. Pappagruppsluncherna är ett komplement till MÄN:s pappagrupper där du lägger mer tid och dedikation.

Var fjärde pappagruppslunch är öppen för föräldrar av alla kön. Ta chansen och bjud med en vän, partner eller medförälder.  

Datum och tid
Under våren 2023 kör vi pappagruppsluncher varje måndag mellan klockan 12–13 med start 30 januari.

Anmälan
Anmäl dig till eventet här. Varje söndag kommer du få ett mail med påminnelse och en stund innan mötet kommer du få en påminnelse via SMS.

Digitalt möte
Pappagruppslunchen kommer hållas digitalt via zoom. Vi ser gärna att du har din kamera påslagen, speciellt i samtalsgrupperna. 

Fortsätt engagera dig – bli medlem i MÄN!

30 januari - 19 juni
Zoom