Digitalt studiebesök - Sollentuna kvinnojour

22 november 18:30

Sollentuna Kvinnojour är en av många jourer som runt om i Sverige möter de som drabbas av de yttersta konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor, tjejer, icke-binära och transpersoner. De ger ett livsviktigt stöd och samlar ovärderlig kunskap som vi på MÄN behöver lyssna in och ta vara på för att utveckla vårt våldsförebyggande arbete.

Anmäl dig

Den 22 november 2021 bjuder Sollentuna Kvinnojour in MÄN:s medlemmar till ett digitalt studiebesök för att berätta om deras arbetet med skydd, stöd och opinionsbildning på jouren. 

Anmälan är öppen för dig som är medlem i organisationen MÄN, om du inte redan är medlem kan du bli det här.

Tid: 18.30-20.30

Sista anmälningsdag är 21 november. 

Varmt välkommen! 

För en jämställd värld fri från våld.

22 november
18:30 - 20:30