En dag mot våld – Om våld i nära relationer och ungas utsatthet

2 oktober 14:00 • Gustaf Vasa Kyrka

På den Internationella ickevåldsdagen arrangerar vi En dag mot våld. Fokus ligger på våld i nära relationer och särskilt det våld som drabbar barn och unga, oavsett om de blir vittnen eller själva utsätts för våldet.

Dagen arrangeras i Gustaf Vasa kyrka av Gustaf Vasa församling tillsammans med MÄN Stockholm. Dessutom medverkar Kollektiv sorg, Alla kvinnors hus/Unga kvinnors värn, och Polisen.

Konferencier under dagen är skådespelaren och regissören Marika Lagercrantz, som även kommer att framträda med en monolog.

Genom seminarier, panelsamtal och workshops vill vi tillsammans höja kunskapsnivån, ta del av flera olika perspektiv, och sätta fokus på våld i nära relation och unga människors utsatthet för våld.

Det är gratis och bara att droppa in!

Varmt välkomna!

Program för dagen:
14.00-14.15 - Monolog av Marika Lagercrantz
Marika Lagercrantz, skådespelare och regissör, inleder dagen genom att gestalta rollen Isa från Oratoriet ”Gud har inga andra händer än våra”, 2022.

När människor tvingats isolera sig och arbeta hemifrån har våldet i nära relation ökat dramatiskt, både vad gäller kvinnor och barn. Isa är en kvinna som varit nära att dödas, men överlevt tack vare en grannes ingripande. Detta är hennes vittnesmål.

14.15-14.55 Seminarium 1
Leg. Psykoterapeut, Ursula Grönberg, Alla Kvinnors Hus och Unga Kvinnors Värn.

Ursula Grönberg, leg. psykoterapeut, socionom, handledare, lärare i psykoterapi och handledare på Stiftelsen Unga Kvinnors Värn, talar om våldets konsekvenser för barn och unga. Barn och ungdomar betalar ett högt pris när de som är satta att vara trygghetsskapande föräldrar, utsätter sina egna barn och ungdomar för våld. Den som är barnets trygghet i livet är också den som försätter sitt eget barn i en för barnet helt outhärdlig skräck. Barn kan inte ta hand om den skräcken själva, det tar sig olika i uttryck. Många barn får svåra men för livet av våld, rädslan blir en följeslagare som aldrig lämnar.

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) ger stöd till unga kvinnor mellan 18-30 år som är utsatta för våld, hot och förtryck. Unga Kvinnors Värn erbjuder skyddat boende, lägenheter på skyddade adresser samt öppenvård med praktiskt och känslomässigt stöd, sociala aktiviteter, samtalsgrupper och terapi.

Unga Kvinnors Värn kommer att berätta om sitt arbete och vad de bedömer är verksamt för att ge unga kvinnor stöd till ett självständigt liv fritt från våld.

5 min paus

15.00-15.40 Seminarium 2
MÄN för jämställdhet

Riksförbundet MÄN arbetar normkritiskt i frågor som rör maskulinitet och våld och en stor del av det arbetet handlar om prevention, det vill säga att genom förändrade perspektiv motverka strukturer och att genom enkla vardagliga medel göra en stor skillnad.
Seminariet kommer att med utgångspunkt i en personlig erfarenhet både av att ha utövat och ha utsatts för våld skildra vägen ut ur det sammanhanget och vägen till ett aktivt engagemang i dessa frågor, samt bidra med ett försök till en känsla av att världen går att förändra bara män, som står för majoriteten av allt våld, ändrar sitt beteende.

15.40-15.15.55 Paus Kaffe och bulle (15 min)

15.55-16.25 Workshop
Workshopen leds av Sakariya Hirsi och Josef Farhan från organisationen Kollektiv sorg.

Kollektiv sorg lyfter problemet med gatuvåld och skjutningar - och förmänskligar människorna bakom rubrikerna. Genom konst, poesi och personliga berättelser kommer kampanjen humanisera människor i orten som påverkas av våldet, samt belysa tragedin med mängden unga som dör. Att människor dör får inte begränsas till en rubrik eller ett instagraminlägg, allas liv är lika mycket värda och våldet i förorten måste tas på allvar och inte avskrivas som “problem i utsatta områden”. Det är också en mänsklig rättighet att inte utsättas för våld och få skydd om en riskerar att utsättas.

5 min paus

16.30-16.55 PANELSAMTAL
Frida Walter, överlevare av våld i nära relation, sjuksköterska och föreläsare samt författare till böckerna ”Nu går jag!” och ”Att våga fråga!”

Linda Landin, sjuksköterska med erfarenhet från ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) samt magisteruppsatsen ”Barns upplevelser av våld i nära relationer”

Ursula Grönberg, leg. Psykoterapeut och handledare på Stiftelsen Unga Kvinnors Värn

Sakariya Hirsi och Josef Farhan, initiativtagare till kampanjen Kollektiv Sorg, AMNESTY

Johannes Svanerud, MÄN Stockholm

16.55-17.00 Avslut

Ickevåldsdagen 2022 kommer att livestreamas från Gustaf Vasa församlings Facebooksida

I pauserna kommer föreläsarna att intervjuas av Gustaf Vasa församlings unga resurs, Thyra Söderdahl, 19 år, samt engagerad ideell i rörelsen Backa Systerskapet.

Vi står i förhoppning om att få med en representant från Origo – Länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Socialförvaltningen i Stockholms stad

Arrangeras av MÄN Stockholm

2 oktober
14:00 - 17:00
Gustaf Vasa Kyrka