En vecka fri från våld 2024

18 november - 24 november

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Veckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN.

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under En vecka fri från våld anordnar Unizon och Unizons jourer och MÄN och MÄN:s lokalgrupper en rad aktiviteter runt om i landet.
Se listan nedan för aktiviteter under veckan!

Vi uppmuntrar alla aktörer i civilsamhället, myndigheter, regioner, landsting och kommuner att arrangera lokala aktiviteter som tex seminarier, nätverksträffar, manifestationer, filmvisningar och lanseringar under veckan. Tillsammans kan vi förebygga mäns och killars våld och skapa förändring!

Skicka gärna information om dina planerade event under En vecka fri från våld till info@unizon.se och info@mfj.se så uppdaterar vi våra kalendarier.

En vecka fri från våld stöds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.

18 november - 24 november