Extra årsmöte 2020

21 februari 05:13

Under de senaste åren har MÄN vuxit och utvecklats som organisation. De ideella krafterna inom organisationen har vuxit sig starkare och vi har som organisation behövt nya former för att kanalisera vårt arbete och engagemang. Processen att utvecklas har pågått med kraft sen 2018 och 2020 beslutade årsmötet om nya stadgar för organisationen.

Anmäl dig

Förbundsstyrelsen kallar därmed till ett extra årsmöte den 18 oktober 2020 då vi kommer bekräfta de stadgeändringar som det ordinarie årsmötet beslutade om i våras.  

Om årsmötet beslutar så kommer vi därmed:

Bekräfta våra nya stadgar.

Göra en övergång från årsmöten till kongress vartannat år.

Vi kommer dessutom att välja in suppleanter till förbundsstyrelsen. 

I anslutning till årsmötet kommer förbundsstyrelsen hålla en workshop med medlemmar om vad de nya stadgarna och speciellt övergången till kongresscykel innebär i praktiken. 

Var? 

Digitalt via Zoom och VoteIT. Länk till det extra årsmötet skickas ut till dig som anmält deltagande i formuläret. 

När? 

18 oktober kl 12-16

Vilka får komma? 

Lokalgrupperna röstade på sina årsmöten fram ombud som deltar med rösträtt men alla medlemmar är välkomna att delta. 

Hur anmäler jag mig? 

Alla anmälningar görs i detta formulär.

Nominera till styrelsen 

MÄN söker suppleanter till styrelsen. Vet du någon som skulle passa? Är du själv intresserad av styrelsearbete? Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen på valberedning@mfj.se. Sista dag för att nominera är 1 oktober

Dagordning

  1. Årsmötets öppnande

  2. Val av mötesfunktionärer(mötesordförande, sekreterare, justerare tillika rösträknare)

  3. Godkännande av dagordningen

  4. Godkännande av mötesordningen

  5. Fastställande av röstlängd

  6. Fråga om mötets behöriga utlysande

  7. Propositioner 

  8. Förtroendeval (val av suppleanter)

  9. Mötets avslutande

Möteshandlingar

Här är alla handlingar till årsmötet. Vi uppdaterar sidan fortlöpande.

Arrangeras av MÄN