MÄN Karlstad föreläser för studenter "En Vecka Fri Från Våld"

26 november 13:30 • Karlstads universitet

MÄN Karlstad - En Vecka Fri Från Våld - 26 november

Anmäl dig

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN.

Under veckan uppmärksammas mäns våld mot kvinnor, vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och hur vi tillsammans kan förebygga mäns och killars våld. Bland annat genom seminarier, nätverksträffar och filmvisningar. Nu ska MÄN Karlstad ha det på Karlstads universitet för studenter på KAU.

Plats: 1A305 Lagerlöfsalen Karlstads universitet

Tid: 26 november kl. 13:30

Under En vecka fri från våld ordnas en rad aktiviteter runt om i landet av MÄN:s lokalgrupper och jourer anslutna till Unizon. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld. Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. De senaste fem åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt.

Anmälan är obligatorisk, görs genom https://fb.me/e/2mo1aXR8v

Vad: MÄN Karlstad och Unizon Kvinnojourer i Värmland föreläser för studenter

När: 13:30 - 15:00

Var: Karlstads universitet 1A305 Lagerlöfsalen

Arrangeras av MÄN Karlstad

26 november
13:30 - 15:00
Karlstads universitet