MÄN:s årsmöte

14 juli 22:31

Den 25-26 april är det dags för vårt årsmöte, då vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄN:s verksamhet. På grund av den rådande situationen blir MÄN:s årsmöte digitalt i år. Tack vare bra digitala verktyg kommer vi att kunna hålla både workshops och den formella stämman som planerat. Vi ser fram emot bra diskussioner och gemensamma beslut!

Anmäl dig

Årsmötet är MÄN:s högst beslutande organ. Vi fattar beslut om årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs. Förra året röstade vi igenom ett antal större förändringar som nu har blivit ett förslag på helt nya stadgar både lokalt och nationellt. De ska vi diskutera och förhoppningsvis rösta igenom under den här helgen. Vi kommer även att diskutera en ny och mer modern idéplattform för MÄN.

Var? I verktyget Zoom. Länk skickas ut till dig som har anmält dig.

Vilka får komma? Lokalgrupperna röstar på årsmötet genom ombud men alla medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna under hela helgen. Det är ett utmärkt tillfälle att lära känna medlemmar från hela  landet.

Hur anmäler jag mig? Alla anmälningar görs i detta formulär.

Det här händer på Årsmötet

Lördag 25 april – Åsiktstorg

Årsmötet öppnas

Presentation av motioner och propositioner

Informellt åsiktstorg med olika stationer

Söndag 26 april – Beslutsdag 

Större delen av det formella årsmötet sker, då vi klubbar våra gemensamma beslut

Dagordning:

• Styrelsens verksamhetsberättelse

• Revisorernas berättelse

• Fastställande av balans- och resultaträkning

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Motioner och propositioner

• Verksamhetsplan och budget

• Fastställande av medlemsavgift

• Val av styrelse, revisorer och valberedning

Skriv motion

På årsmötet röstar vi om förslag från medlemmarna – motioner. Vill du skriva en motion för att påverka vad MÄN ska arbeta med under 2020? Mejla till info@mfj.se. Är du osäker på hur du formulerar en motion så hjälper vi dig! Sista datum för att skicka in en motion är 28/3.

Nominera till styrelsen

Vet du någon som skulle passa i styrelsen? Är du själv intresserad av styrelsearbete? Valberedningen tar emot nomineringar till styrelsen på valberedning@mfj.se.

Alla handlingar på nätet

Handlingarna går ut digitalt via nyhetsbrev och kommer att finnas på vår hemsida www.män.se

Arrangeras av MÄN