MÄN:s Pappagruppsluncher - ett stöd för att klara vardagens utmaningar

21 februari 20:45

Under våren 2021 arrangerar MÄN digitala pappagruppsluncher. Träffarna är öppna för alla pappor, oavsett åldern på ditt/dina barn. Du behöver inte ha några förkunskaper. Det är inget krav att delta på alla träffarna utan kom när det passar och när du kan. Vissa av träffarna kommer vara öppna för föräldrar oavsett kön.

Anmäl dig

Träffarna är ett tillfälle för dig som förälder att träffa andra och dela med dig av det just du kämpar med, lyssna på andras utmaningar och få inspiration hur du kan göra för att må bättre och fungera bättre som förälder. Pappagruppsluncherna är ett komplement till pappagrupperna.

Under varje träff sker en fördjupning i ett tema. Men oavsett tema är alla välkomna. Du får även träffa våra pappagruppsledare och gå med i en pappagrupp hos MÄN. Se tillgängliga pappagrupper och läs mer här: https://mfj.se/vad-du-kan-goera/samtalsgrupp/pappagrupper.

Det är inget krav att vara medlem i MÄN men bli gärna det!