MÄN Stockholm Extra årsmöte 2021

14 juli 23:06

MÄN Stockholm har kallat medlemmar och personer som är intresserade av att bli medlemmar till extra årsmöte den 12 maj 2021, kl 18–19.

Anmäl dig

Var?
Du ansluter till mötet på Zoom. Anmäl dig här https://tinyurl.com/2zyzrt2k senast den 11 maj så får du en länk till mötet via mejl.

Bakgrund
Under de senaste åren har MÄN vuxit och utvecklats som organisation. Medlemsrörelsen har vuxit sig starkare och det har bland annat funnits ett behov av att underlätta för nya lokalföreningar att startas. Processen att utveckla nya och mer enhetliga stadgar för hela organisationen har pågått sen 2018, och 2020 beslutade riksårsmötet om nya stadgar.

Tidigare i våras röstade medlemmarna i MÄN Stockholm för att anta de nya stadgarna. För att bekräfta denna stadgeändring bjuder nu MÄN Stockholm in alla medlemmar till ett extra årsmöte!

Vi kommer även behandla propositioner om attestordning och instruktioner till valberedning och styrelse till följd av de förändrade stadgarna.

Vi kommer även passa på att rösta in en föreningsrevisor till föreningen, samt välja våra representanter till riksförbundet MÄNs kongress hösten 2021.

Varmt välkomna!

Dagordning
1. Extra årsmötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, protokollförare, två justeringspersoner och tillika rösträknare
3. Godkännande av dagordningen
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om extra årsmötet blivit i stadgeordning utlyst
6. Proposition antagande av nya stadgar
7. Proposition antagande av nya instruktioner till valberedningen och styrelse
8. Proposition antagande av antagande av attestordning
9. Val av Föreningsrevisor
10. Val av representanter till MÄNs Kongress 2021
11. Mötets högtidliga avslutande

Behöver du starta upp eller förnya ditt medlemskap för att kunna vara med i diskussioner och omröstningar:
https://ebas.mfj.se/signups/index/18

Handlingarna till mötet kan du läsa och ladda ner här: https://tinyurl.com/tdbfc8bc

Arrangeras av MÄN Stockholm