MÄN Stockholms Årsmöte 2023

23 februari 18:00 • Sensus, Medborgarplatsen 4

MÄN Stockholm kallar alla medlemmar, och alla som vill bli medlemmar, till årsmöte. Kom och träffa andra engagerade personer, rösta in nya styrelseledamöter och lär dig mer om vår lokalförening!

Anmäl dig

På årsmötet går vi igenom föregående års verksamhet, samt verksamhetsplan för 2023 som sätter grunden för vad vi i lokalföreningen MÄN Stockholm ska göra under det kommande året. Mötet väljer också in nya ledamöter i styrelsen, och andra förtroendeposter. Vi bjuder på mat! Anmäl dig på knappen nedan innan den 19 februari så vi vet hur många som kommer! 


När: Torsdag 23 februari 2023, kl 18–20.
Var: Sensus studieförbund i Medborgarhuset, Medborgarplatsen nr 4.

Klicka här för årsmöteshandlingar! Där kan du läsa om allt som hänt i lokalföreningen under året som gått, och om styrelsens förslag på mål och visioner för det kommande året.

OBS! Du måste vara medlem i MÄN Stockholm för att ha rösträtt på årsmötet.

Preliminär dagordning för MÄN Stockholms Årsmöte 2023

1. Mötets öppnande och upprop
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, protokollförare, två justeringspersoner och rösträknare

3. Godkännande av dagordning för årsmötet

4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om kallelsen till årsmötet blivit i stadgeordning utlyst

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 för 2022
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Föredragning av revisionens berättelse
9. Beslut om resultatdisposition

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Motioner och förslag till MÄN Stockholm
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 för 2023
13. Val:
  
a. Val av ordförande
  
b. Val av ledamöter
  
c. Val av ersättare
  
d. Val av en revisor och en revisorsersättare
  
e. Val av valberedare samt en sammankallande
  
f. Val av representanter till Förbundet MÄN:s kongress
  
g. Val av två firmatecknare

14. Övriga frågor

15. Årsmötet avslutas
 


PS: Årsmöteshandlingar och info har mailats ut till alla medlemmar den 9 februari.

Arrangeras av MÄN Stockholm

23 februari
18:00 - 20:00
Sensus, Medborgarplatsen 4