Medlemsmöte för MÄN Stockholm!

21 februari 04:15

Vad kan vi göra tillsammans nu?

Anmäl dig

Ingen av oss hade trott att det här året skulle börja som det har med en global pandemi. Vi är många som är drabbade på olika sätt, genom vårt eget eller närståendes liv och hälsa eller genom de förändringar som det har inneburit i vår livssituation.

Vår verksamhet i MÄN Stockholm är dock ständigt aktuell, vilket har blivit uppenbart de senaste dagarna med en känd mans betalning för att får utnyttja en kvinna sexuellt. Kvinnojoursrörelsen har också lyft att kvinnors och barns utsatthet i hemmet ökar när de måste tillbringa mer tid där.

Vi behöver anpassa oss till den situation vi befinner oss i och hitta stöd hos varandra för att fortsätta med vårt viktiga engagemang.
Därför bjuder vi in till digitalt medlemsmöte!

Tid: 10 juni kl 19.30–21.

Logga in med oss på mötestjänsten zoom för att få en uppdatering från MÄN Stockholms styrelse hur vi ser på verksamhetsåret, prata om vilka digitala alternativ för engagemang som finns och lyssna på varandras erfarenheter av livet just nu.

Anmäl dig till mötet nedan!

Arrangeras av MÄN Stockholm