Medlemsutbildning med MÄN Uppsala

7 oktober 09:00 • Uppsala

Vill du veta vad du kan göra mer när du är medlem i MÄN? Vill du fortbilda dig i frågor som rör exempelvis jämställdhet, normer och våldsprevention? Vill du vara med och bidra till hur vi tillsammans kan arbeta för en mer jämställd värld, fri från våld?

Anmäl dig

Delta i resan att förändra – och förändras, tillsammans med andra medlemmar. Allas erfarenheter är viktiga och inga förkunskaper krävs – kom som du är!

Under dagen får du veta mer om MÄNs verksamhet, vad det innebär att vara medlem i MÄN, samt delta i ärliga samtal om egna erfarenheter runt manlighet, normer, våld och könsroller.
Tillsammans pratar vi om strukturer, intersektionalitet, maskulinitet, genus, och hur MÄN definierar våld. Vi kommer att göra övningar som utgår ifrån grundpelarna i medlemskapet:
- Utmana normer
- Lyssna
- Agera mot våld
- Visa omsorg

Alla medlemmar, oavsett kön, är välkomna helt kostnadsfritt, och du som ännu inte är medlem är välkommen att bli medlem och anmäla dig. Vi bjuder på lunch i samband med utbildningen.
Just nu kan du bli medlem för resten av året till reducerad avgift.

Utbildning leds av Simon Fagerlund, utbildad lärare samt informatör inom organisationen MÄN.

Arrangeras av MÄN Uppsala

7 oktober
09:00 - 16:00
Uppsala