Nominera till MÄN Stockholms styrelse!

17 april 02:29 • Stockholm

Valberedningen söker efter fler styrelseledamöter som tillsammans vill fortsätta utveckla en stark lokalförening med mycket engagemang och driv för förändringsarbete.

Anmäl dig

MÄN Stockholms valberedning söker fler ledamöter till styrelsen!  

Året 2020 kastade omkull allas tillvaro och försvårade livet för väldigt många människor. De samhälleliga problem som redan påverkade vår vardag på olika sätt har förstärkts och många ser på framtiden med oro. Under året har vi sett hur ett isolerat, oroligt och otryggt samhälle ökat distansen mellan människor, den distansen vi arbetar så hårt för att minska.

Men, vi har också hittat nya samverkansformer och alternativ till hur vi kan kommunicera ut vår vision om ett samhälle fritt från våld och destruktiva maskulinitetsnormer, samt deltagit i både samhällsdebatter och opinionsbildning. Vi har även ett nytt samtalsmaterial som kommer att testas snart, som en av våra styrelseledamöter varit med och tagit fram!

Vi i MÄN Stockholm börjar göra oss redo för att möta 2021 med ännu fler idéer och aktiviteter i olika konstellationer, och valberedningen söker nu därför efter fler styrelseledamöter som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla en stark förening med mycket engagemang och driv för förändringsarbete. Vi vill självklart ha en bred representation och uppmuntrar alla människor som är intresserade att söka, oavsett tidigare aktivitetsnivå! Dock behöver en förening alltid en revisor och en valberedning, så en liten söklampa letar lite extra efter er. 

Vilka söker vi?

Styrelseledamöter
Vi söker både ordinarie ledamöter och ersättare med grundläggande kunskaper om våra frågor och egna erfarenheter som bidrar till mångfald och breddade perspektiv inom styrelsen. Som ledamöter i styrelsen har ni tillsammans det övergripande ansvaret för MÄN Stockholms lokalförening med fokus på att främja ett levande medlemsengagemang och samverka med andra delar inom riksorganisationen. Styrelsens syfte är att vara en positiv kraft som skapar bra sammanhållning i lokalföreningen genom att vara peppande och stöttande, men samtidigt också strukturerad och effektiv. Vi uppskattar särskilt att se sökande med erfarenheter inom aktivistiskt arbete med syfte att ifrågasätta förtryckande och begränsande strukturer, och som vill arbeta för en mer inkluderande värld utan rasism och sexism samt klass- kön-, sexualitet- eller funktionalitetsbestämda normer. Mandatperioden sträcker sig över antingen ett eller två år.

Kassör
Valberedningen söker dig med kunskaper inom ekonomi och administration med engagemang för föreningens framtida projektgenomförande. Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna och ansvarar för föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen och ska sköta det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor, samt skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut. Kassören är ofta tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen. Kassören är också ofta ansvarig för att söka bidrag, från kommunen men även andra organisationer och myndigheter. För en liten lokalförening som MÄN Stockholm innebär denna arbetsbelastning ca x h/månaden.

Revisor
MÄN Stockholms tidigare revisor kan tyvärr inte fortsätta nästa verksamhetsår, så vi behöver därför en ny revisor! Vi söker dig som har erfarenhet av att vara revisor sedan tidigare och som vill göra en avgränsad och viktig insats för MÄN Stockholm. Om du känner att du har mindre erfarenhet så kan det ändå vara intressant att du kandiderar, då det alltid är bra med en ersättare till ordinarie revisor.

Valberedning
Har du tidigare erfarenhet av valberednings- eller rekryteringsarbete? Eller är du nyfiken, målmedveten och peppad på att testa någonting nytt? Att ingå i valberedningen är väldigt spännande eftersom att man får träffa många olika människor och se en sida av föreningen som man annars kanske inte ser. Valberedningen tar fram förslag på kandidater till kommande styrelse och har därmed en fantastisk möjlighet att hjälpa medlemmarna att utveckla organisationen framåt.

Nominera dig eller någon annan du tycker passar till MÄN Stockholms styrelse eller andra uppdrag senast fredag den 15 januari 2021 genom att fylla i formuläret eller att mejla valberedning.stockholm@mfj.se!

Hälsningar,
Valberedningen MÄN Stockholm
Jolene Larsén-Kilan
Petter Hammarbäck

MÄN är en feministisk organisation som arbetar specifikt med frågor som rör manlighet, men vi välkomnar alla människor, oavsett könsidentitet som medlemmar och förtroendevalda. (För mer information om organisationen MÄN, läs här: http://mfj.se/om-man/). 

MÄN Stockholm är en lokalförening inom MÄN. Vi organiserar oss lokalt i Stockholmsområdet, och har under de senaste åren gradvis fått mer och mer verksamhet. Under 2017 inledde vi ett arbete med att skapa strukturer för engagemang. I samband med #metoo strömmade många nya medlemmar till som ville engagera sig i föreningen. Under 2018 och 2019 bildade vi arbetsgrupper inom exempelvis påverkan, föräldraskap, fikagrupp och utbildning. Vi är nu ett 30-tal aktivister som är igång och arbetar med frågor kopplade till män, våld och jämställdhet med ambitionen att fortsätta utvecklas och göra ännu större avtryck på samhället.

Arrangeras av MÄN Stockholm