Ortengrabben – samhällets mest utsatta?

27 juni 17:00 • Donners plats 1, Donnerska huset

Vistationszoner, vistelseförbud och rasprofilering – samhället blir alltmer repressivt och det drabbar pojkar och unga män i våra förorter. Hur kan vi bygga ett samhälle som visar omsorg istället för att utöva makt och våld?

MÄN:s panelsamtal i Almedalen tar avstamp i de repressiva åtgärder i form av visitationszoner, vistelseförbud och rasprofilering som drabbar pojkar och unga män i våra förorter. Hur kan civilsamhället svara på en alltmer repressiv samhällsutveckling?

Vi behöver skapa medvetenhet om de utmaningar som pojkar och killar i utsatta områden möter, samt att inspirera till handling och samarbete mellan olika samhällsaktörer för att skapa en tryggare och mer rättvis framtid, förebygga våld och motverka utsatthet.

Medverkande: Shahab Ahmadian, ordförande för MÄN. Markus Antonsson, expert/sakkunnig inom säkerhet, trygghet och mäns våld, polis. Poya Ashna, kurator och socionom, har arbetat länge med ungas utsatthet för våld i hederns namn. Victoria Escobar, Changers Hub

Moderator: Erik Ulnes, socionom och rådgivare på Rädda Barnen

Hur kan vi som samhälle möta den här gruppen unga och känslan av ökad utsatthet och alienation? Hur läker vi den förtroendeklyfta som blir allt djupare mellan grabbar i orten och samhället i stort? Hur bygger vi broar mellan ungdomar och myndigheter? Varmt välkomna till ett viktigt samtal!

När: Almedalsveckan, 27 juni kl. 17.00–17.40
Var: Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen", Visby, Gotland

Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/71428

27 juni
17:00 - 17:40
Donners plats 1, Donnerska huset