Pappagrupp för separerade pappor (digital)

3 oktober 18:30

Pappa och separerad? En separation kan vara en av de mest utmanande upplevelserna för både föräldrar och barn. Många känner sig ensamma när de ställs inför alla frågor och funderingar som en separation innebär.

Anmäl dig

I pappagruppen träffar du andra med liknande erfarenhet. Under sex träffar kommer vi prata om erfarenheten av att vara separerad. Vad är svårt vad går bra - och ur kan vi stödja varandra? Teman som vi tar upp är bl a. att vara pappa, relationen till våra barn, relationen till den andra föräldern, hur bygger vi stöd och relationer kring oss själva och barnen? Utgångspunkten är barnets bästa och att vi som pappor vill vara med och bidra till det.

Grupperna leds av två utbildade pappagruppsledare med erfarenheter av att prata med pappor. Pappagruppen är en del av projektet pappor i separation finansierat av Arvsfonden läs mer här.

GRUPPENS LEDARE
– William Corsi & Ulf Berg

PLATS
– Digitalt
– Länk för deltagande skickas ut efter anmälan

DATUM & TID
– Start tisdag 3 oktober 18.30-20.30 
Sex tisdagar varannan vecka– samma tid och plats

Varmt välkomna!

3 oktober
18:30 - 20:30