Pappapeppen - fysisk träff

17 april 03:07 • Östra Förstadsgatan 9

Pappapeppen

Pappapeppen är en normkreativ pappagrupp där vi möts och samtalar om relationer, samarbete, kommunikation och föräldraskap i alla dess former.

Syftet är att utforska föräldraskap ur ett feministiskt och normkritiskt perspektiv för att främja jämställdhet, mångfald, eget ansvar men som också är inkluderande och förstående. Vårt mål är att genom samtalen och stöd hitta nya, mer medvetna och hälsosamma sätt att vara förälder på.

GRUPPENS LEDARE
Gabriel Pizarro Correa, Anders Lundqvist och Marco Vega

ADRESS
Östra Förstadsgatan 9 i Malmö