Samtalsgrupp - Intresseanmälan

1 mars - 31 mars • Uppsala

MÄN Uppsala startar ny samtalsgrupp

Anmäl dig

Nu startar vi en ny samtalsgrupp med rubriken Ensam är inte stark!

Varmt välkommen med din intresseanmälan om att få delta i en samtalsgrupp för män i Uppsala. Anmälan är inte bindande. Gruppen kommer att ses totalt fyra gånger. Dag och tid bestäms inom gruppen.

Samtalsgruppen kommer fokusera på teman kring manlighet och relationer som går på djupet. Gruppen riktar sig till killar och män som söker ett sammanhang för samtal kring manlighetsnormer och hur vi kan hjälpa varandra att skapa bättre relationer – oavsett om det rör sig om kärleks-, vänskaps-, familje- eller arbetsrelationer.

Att prata om svåra ämnen och självreflektera är en viktig grund för att få syn på och förändra stereotypa och destruktiva kill- och mansnormer. Vi tror på att förändring sker när vi själva kan reflektera kring våra egna beteenden. Vi försöker därför undvika att prata om teorier, strukturer eller hur andra tänker och agerar om det sker på bekostnad av självreflektionen.

Vad är en samtalsgrupp?
Som deltagare i en samtalsgrupp delar man med sig av sig själv och sina egna upplevelser och funderingar. I samtalen utgår vi från metoden "Lilla rummet" som i korthet går ut på att hålla sig till sånt "som känns" och tillåter deltagarna att ta med sin person in i rummet. Här kommenteras eller ifrågasätts inte det som delas, utan det är en trygg plats för att utvecklas tillsammans. Ibland växlar vi över till "Stora rummet" där vi lyfter kunskap om ämnet, tar in debatt och har diskussioner om lösningar hur vi kan utveckla oss och omgivningen till det bättre. 

Samtalsträffarna är inte någon gruppterapi utan vi träffas för att kravlöst samtala om olika ämnen. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs. Kom som du är, med en önskan att vilja förändra och förändras. :)

När drar det igång?
Så fort vi har tillräckligt med deltagare kontaktas de som först anmält intresse om att få delta. Då får du även information om när och var första träffen sker. Träffarna kommer att ske fysiskt i Uppsala.
Stor förändring börjar med små samtal. Hoppas att vi ses där! 

______________________

Denna samtalsgrupp arrangeras av MÄN Uppsala. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på mail.

I och med att du svarar på denna intresseanmälan så godkänner du att vi sparar din mail för att kunna kontakta dig. Vi använder inte mailen till något annat än just detta ändamål.

MÄN Uppsala
uppsala@mfj.se
www.mfj.se

▪ Besök vår lokalgruppssida
▪ Besök vår Facebook
▪ Besök vår Instagram

Arrangeras av MÄN Uppsala

1 mars - 31 mars
Uppsala