Våldsprevention 2021: Makt, våld & prevention

26 november - 26 november

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, in till vår årliga konferens om våldsprevention!

Anmäl dig

I år ämnar vi att ge dig både kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och makt­ordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Årets konferens som vi kallar “Makt, våld & prevention ­– Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor” infaller den 26 november och är en del av En vecka fri från våld.

Bekräftade talare:
– Katarina Wennstam (journalist, författare och debattör)
– Sibel Korkmaz (doktor i socialt arbete, Stockholms universitet)
– Jesper Fundberg (etnolog och lektor på Malmö Högskola)

Vid frågor, mejla info@unizon.se eller info@mfj.se.

Tillsammans kan vi förebygga mäns våld mot kvinnor!

26 november - 26 november