Stormöte på internationella mansdagen

21 februari 04:20 • Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm

OBS! Framflyttat! Återkommer med nytt datum längre fram! Den 19:e november bjuder MÄN Stockholm in till stormöte. Vi är väldigt glada att få inleda kvällen med en föreläsning av Atilla Yoldas!

Anmäl dig

Machoideal bland män får konsekvenser som leder till både lidande och begränsningar för kvinnor. Samtidigt har dessa ideal även stor negativ påverkan på mäns liv. På internationella mansdagen vill vi ta tillfället att samtala om just detta.

Vi vill föra diskussion kring varför män begår självmord i högre grad än andra, att män är mindre benägna att be om hjälp när de behöver det, och varför män ibland känner sig tvungna att axla roller de egentligen inte vill ha eftersom samhället kräver det av dem.

Vi vill prata om vilka processer vi ser bakom detta, och diskutera hur vi kan jobba på att förändra samhället så att mansrollen inte kommer med dessa baksidor.

Efter föreläsningen med Atilla Yoldas får alla pröva MÄNs samtalsmetod Lilla Rummet.

Alla är välkomna oavsett tidigare medlemskap eller ej!

Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm
Närmsta T-bana är station Lijleholmen
Tid: 18.00-21.00

Anmälan (OBLIGATORISK): https://forms.gle/oVsmDqrDU3sSuF9h7

Evenemanget kommer vidta lämpliga åtgärder på grund av coronapandemin. Vi kommer ha ett begränsat antal platser och se till att dessa är väl utspridda. Vi uppskattar ifall deltagare undviker fysisk kontakt, samt tar med sig och använder handsprit.

Arrangeras av MÄN Stockholm